Croatia, Serbia, Kosovo, Bosna + North Macedonia Show Caves


Show Caves of Croatia - Hrvatski špilje, jamy, pećiny


Grgosova Špilja Otruševec

Špilja Veternica Dubravica (NP Medvedica)

Špilja Vranjača (Kotlenica)

Manita Peč (NP Paklenica)

Cerovačke Špilje (NP Velebit)

Baraćeve Špilje (Rakovica)

Spilja Mramornica (Istria)

Jame Baredine Nova Vas (Istria)

Feštinsko Kraljevstvo (Istria)

Špilja Vrlovka Kamanje (V-VI)

Špilja Lokvarka Lokve

Špilja Vrelo Fužine

Samograd Špilja Grabovača Perušić

Oziđana pećina (NP Krka)

Biserujka Špilja (island Krk)

Grapčeva Špilja Jelsa (island Hvar)

Modra Špilja island Biševo (sea cave)

Špilja Modrić Rovanjska (by appointment)

Sparozna Jama Kastav (by appointment)

Romualdova Pećina by Limski kanal (closed)

Ðurovića Špilja Airport Dubrovnik (closed)

Špilja Šipun Cavtat (closed since 1991)

Špilja Golubnjača - NP Plitvička jezera (closed)

Croatian speleological server

Croatia on www.showcaves.com


Show Caves of Serbia


Resavska pećina Despotovac

Ceremošnja Pećina
Lazareva Zlotska pećina
Potpećka Pećina
Rajkova pećina
Ravništarka Pećina Kučevo
Risovača pećina
Stopića pećina Zlatibor


Show Caves of Kosovo


Shpella e Gadimës/ Mermerna Pećina/

Shpella E Radacit


Show Caves of Bosna i Hercegovina


Vjetrenica pećina

Pećina Bijambare
Pećina Orlovača
Rastuška pećina
Titova pećina Drvar


Show Caves of North Macedonia


Spilja Vrelo canyon Matka

Peshtera Sharkova Dupka Mavrovo

Monastery Cave Restaurant - Canyon Matka

Samatska Dupka Velestovo (by appointment)


List-Show caves of the World photo: © gep (a) email.cz