Show Caves of Croatia - Hrvatski špilje, jamy, pećiny


Jame Baredine Nova Vas, Istria

Špilja Mramornica, Istria

Feštinsko Kraljevstvo, Istria

Romualdova Pećina by Limski kanal (closed)

Špilja Pazinska jama (speleotours)

Šparožna Jama Kastav (by appointment)

Špilja Biserujka (island Krk)

Špilja Vrelo Fužine

Špilja Lokvarka Lokve

Špilja Vrlovka Kamanje (closed)

Grgosova Špilja Otruševec

Špilja Veternica Dubravica (NP Medvedica)

Baraćeve Špilje, Rakovica

Špilja Golubnjača, NP Plitvička jezera (closed)

Špilja Samograd Grabovača, Perušić

Manita Peč, NP Paklenica

Špilja Modrić, Rovanjska (by appointment)

Cerovačke Špilje, NP Velebit (closed)

Oziđana pećina, NP Krka

Špilja Vranjača, Kotlenica

Jama u Predolcu, Metković

Grapčeva špilja, Humac, island Hvar

Modra špilja, island Biševo (sea cave)

Špilja Strašna peć, Dugi otok

Pećina Ovčarica, Belej, island Cres (by appointment)

Ðurovića Špilja Airport Dubrovnik (closed)

Špilja Šipun Cavtat (closed since 1991)

Croatian speleological server

Croatia on www.showcaves.com


Showcaves of Slovenia

Showcaves of another ex Yugoslavia countries - Serbia, Kosovo, Bosna, Montenegro, North Macedonia

List-Show caves of the World


photo: © gep(a)email.cz