Show Caves of Slovenia - Slovinske turistične jami


Škocjanske jame

Jama Dimnice

Sveta jama, Socerb

Krompirjeva jama (by appointment)

Klobasja jama (by appointment)

Divaška jama

Jama Vilenica

Postojnska jama

Pivka a Črna jame

Jama pod Predjamskym gradom

Otoška jama (by appointment)

Planinska jama

Križna jama

Županova (Taborska) jama, Grosuplje


Krška jama

Železna jama, Gorjuša

Snežna jama, Raduha

Jama Pekel (Hell) Šempeter

Kostanjeviška jama

Jama pod Babjim zobom
Jama Pečinka (by appointment)

Francetova jama (at open days) - history 1978
Huda Luknja (by appointment)
Rotovnikova jama (closed)
Ravenska jama (closed)

Slovenia - jami

Slovenia show caves

Slovenia on www.showcaves.com


List-Show caves of the World / photo: © Pavel Gejdoš / gep(a)email.cz