1. Bozkovské dolomitové jeskyně

Adresa: 512 13 Bozkov u Semil, ved. Mgr. Dušan Milka
Tel.: 481 682 167, e-mail: bozkov@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Jeskyně byla objevena bozkovskými občany, kteří pronikli balvanitým závalem do systému chodeb a dutin s krápníkovou výzdobou, z nichž nejkrásnější dostala název Jeskyně Překvapení. Dalších prací se ujali speleologové Krasové sekce Národního muzea v Praze, kteří pronikli do dalšího labyrintu, takzvané Nové jeskyně s největším podzemním jezírkem v Čechách. Nejkrásnější výzdoba se nachází ve Staré jeskyni. Je tvořena vzácnými heliktity, římsami, lištami a mřížkami vypreparovaného křemene. Od roku 1969 jsou jeskyně zpřístupněny nejširší veřejnosti.
Délka: celkem 1040 m, zpřístupněno 400 metrů
Doba prohlídky: 45 minut
Přístup: Přes Semily nebo Železný Brod, parkování nedaleko jeskyní, autobusová zastávka v obci Bozkov, vlak v Semilech nebo v Jesenném. 50°38'51"N, 15°20'19"E

Služby: Prodej suvenýrů a občerstvení u jeskyní, stravování v Bozkově, ubytování v Semilech.
Provoz: I - III, XI - XII: Út-Pá: 8-15, IV - VI, IX - X: Út-Ne: 8-16, VII - VIII: Út-Ne: 9-17
Vstupné: dospělí 190,- důchodci 160,- děti 100,- Kč


2. Koněpruské jeskyně

Adresa: 266 01 Beroun, PO box 13, ved. Alexandr Komaško
Tel.: 730 572 485, 311 622 405, e-mail: infokj@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Objevena v říjnu roku 1950, kdy po odstřelu skály v lomu Zlatý kůň pronikli dělníci do prvních velkých prostor středního patra. Další postupné objevy na sebe nedali dlouho čekat. V listopadu 1950 byly objeveny velké dómy středního patra s krápníkovou výzdobou a nalezištěm lidských a zvířecích kostí. V prosinci bylo výstupem ze středního patra objeveno patro svrchní - Mincovna, opuštěná dílna penězokazů a dnes asi největší atrakce jeskyně. Zajímavým krápníkovým útvarem jsou například Varhany. V Proškově dómu je největší rarita jeskyně - pozoruhodné krápníky z kalcitu, takzvané Koněpruské růžice. Pro veřejnost byly jeskyně otevřeny roku 1959.
Délka: celkem více než 2 km, zpřístupněno 620 metrů
Doba prohlídky: 60 minut
Přístup: Parkoviště asi 500 m od vchodu do jeskyní, vlakem do Berouna, autobus Koněprusy. 49°54'58"N, 14°4'8"E

Služby: Stánek se suvenýry u jeskyně, rychlé občerstvení na místě, ubytování v Berouně.
Provoz: Po-Ne: IV-VI,IX: 8:00-16:00, X: 8:30-15:00, VI-VIII: 8:00-17:00, XI: Po-Pá 9, 11 a 14
Vstupné: dospělí 210,- důchodci 170,- děti 110,- Kč, mimořádný vstup 900,- Kč

Okolí: V klášteře ve Svatém Janu pod Skalou lze navštívit jeskyni poustevníka sv. Ivana - jeskynní kostel Panny Marie a krasový pramen sv. Ivana, známý také jako minerální voda „Ivanka“ (otevřeno IV-X: So,Ne, VII-VIII: Út-Ne 10-13, 14-17, vstupné dobrovolné, tel. 311 672 657, 49°58'8"N, 14°8'3"E)


3. Chýnovská jeskyně

Adresa: 391 55 Chýnov, Dolní Hořice 54, ved. Ing. Karel Drbal
Tel.: 381 299 034, 724 930 365, e-mail: chynov@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Byla objevena náhodně v červenci roku 1863 při pracech v malém selském lomu na jižním svahu Pacovy hory. Jeskyně je zcela mimořádná svým vznikem v krystalických vápencích a amfibolitech. Asi 36 metrů dlouhá chodba Slavníkovců je plná velmi pěkných vírových jamek a výmolových dutin, které pokrývají stěny a strop. Jejich největší nakupení je v části zvané "Žižkova střelba" (zdá se, jako by byly do horniny vystříleny). Jinou ozdobou chodby je pestré, rovnoběžné i různě zvlněné pruhování amfibolitů a vápenců na stěnách i stropě. Odtud odbočují dva zajímavé výklenky - "Kaple Svatovojtěšská" a "Kaple svatého Víta", která patří k nejhezčím zákoutím celé jeskyně. V roce 1952 bylo do jeskyně instalováno elektrické osvětlení, obnovení se pak dočkalo v roce 1986. Nejnovější rekonstrukce v roce 2007, kdy přibyly nové přístupné prostory a byl proražen nový východ,
Délka:
asi 1,3 km, zpřístupněno 260 metrů
Doba prohlídky:
40 minut
Přístup: Nedaleko města Tábor, parkování u vchodu do jeskyně, autobus staví nedaleko jeskyně, vlakem i autobusem do Chýnova. 49°25'46"N, 14°49'60"E

Služby: Prodej upomínkových předmětů v pokladně, občerstvení a stravování v Chýnově, ubytování v Táboře.
Provoz:
Út-Ne: IV-IX: 9:00-16:00, VII-VIII: 9:00-17:00, X: 10-14
Vstupné: dospělí 170,- důchodci 140,- děti 100,- Kč


4. Javoříčské jeskyně

Adresa: 783 24 Slavětín u Litovle ved. Ing. Martin Koudelka
Tel.: 585 345 451, 730 575 924, e-mail: javoricko@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: O objev Javoříčských jeskyní se zasloužil lesní správce Vilém Švec z Javoříčka. Od roku 1937 s přáteli postupně pronikal do předpokládaných prostor. V dubnu roku 1938 pronikli velmi nebezpečnou a namáhavou cestou ze Svěcené díry do hlavních prostor - Masarykova dómu a přilehlých síní. Nedlouho poté byly objeveny Pohádkové jeskyně. Výzkumy pokračovaly i po elektrifikaci a novém zpřístupnění jeskyní dnešním vchodem v roce 1953. Dvacet let po objevu, v dubnu 1958, došlo k průniku do systému jeskyní Míru. Ty se dál větví na Vojtěchovskou a Březinskou chodbu. Ve výzdobě až 10 m vysokých prostor vynikají několika - metrové krápníkové vodopády a sloupy, drobné houbičkové sintry a trsy sklovitých excentrických a kapilárních krápníčků. Barevná výzdoba, od jemných brček až po mohutné stalakmity v prostorných dómech zde vytváří jedinečný přírodní úkaz.
Délka: celkem 3,5 km, zpřístupněno 790 m nebo 360 metrů
Doba prohlídky: 60 nebo 40 minut
Přístup: Z parkoviště asi 1 km ke vchodu do jeskyní, autobusem do Javoříčka. 49°40'13"N, 16°54'50"E

Služby: Bufet a suvenýry ve vstupní budově, stravování a ubytování v chatě Jeskyňka.
Provoz: Út-Ne: V-IX: 9:00-17:00, IV,X: 9:00-15:00, I-III a XI: Po-Pá v 10 a 13
Vstupné: dospělí 210,- důchodci 180,- děti 110,- Kč (krátký okruh 190/160/100)


5. Mladečské jeskyně

Adresa: 783 21 Chudobín u Litovle, ved. Mgr. Ondřej Vlček
Tel.: 585 347 148, 730 574 627, e-mail: mladec@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Dnešní vchod do jeskyně byl objeven při lámání kamene pro stavbu silnice asi v roce 1826. Pečovat o jeskyni se začalo až po slavných archeologických nálezech J. Szombathyho v roce 1881. Místní občané objevili další prostory a na přelomu století začal A. Nevrlý provádět návštěvníky. Dnešní úpravy jsou z roku 1951. Jeskyně je proslulá hlavně svými významnými archeologickými a paleontologickými nálezy. Ty najdou návštěvníci hned v první prostoře - Dómu mrtvých. Jsou zde zbytky ohniště, hromady kostí a kostra slovanské ženy. Z krápníkové výzdoby upoutá Zkamenělý vodopád, stalagmit Egyptská mumie a výzdoba vysokého Chrámu přírody. Nejkrásnější - Panenská chodba má zcela neporušenou krápníkovou výzdobu. Zpřístupněné podzemí je zřejmě jen malou částí jeskynního systému v kopci Třesín.
Délka:
zpřístupněno 380 metrů
Doba prohlídky:
40 minut
Přístup: Parkování na náměstí v obci Mladeč, vlak i autobus staví v obci. 49°42'23"N, 17°0'57"E

Služby: Archeologická expozice a prodej suvenýrů ve vstupní budově, občerstvení nedaleko jeskyně v obci.
Provoz:
Út-Ne: V-IX: 9:00-16:30, IV a X: do 15:00, I-III a XI: Po-Pá po dohodě
Vstupné: dospělí 160,- důchodci 130,- děti 100,- Kč


6. Jeskyně Na Pomezí

Adresa: 790 61 Lipová lázně, ved. Ing. Martin Kubalák
Tel.: 584 421 284, 730 574 820, e-mail: pomezi@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Jeskyně byla objevena roku 1936 při odstřelu kamene v Havránkově lomu na vápenec a mramor. Pro nezájem upadla během let v zapomenutí. Její krása byla znovu objevena až po 2. světové válce místními obyvateli, kteří prozkoumali a odkryli jeskyni v dnešním rozsahu. V letech 1950 - 1955 probíhaly zpřístupňovací práce. Jeskynní chodby jsou položeny ve dvou výškových úrovních. Jsou zde zastoupeny hlavní formy výzdoby, od brček a jeskynních perel až po robustní krápníky a sintrové polevy. Hlavní části jeskyně jsou například Ledový dóm s bělostnými krápníky, Dóm U balvanu se sintrovými hrázkami, jezírky a jeskynními perlami, římské lázně a Královský dóm, vyplněný chaoticky nakupenými zřícenými balvany i pěknou výzdobou.
Délka: celková 1 km, zpřístupněno 390 metrů
Doba prohlídky: 45 minut
Přístup: Parkování před vstupní budovou, vlak i autobus: Lipová lázně - jeskyně. 50°14'45"N, 17°8'14"E

Služby: Občerstvení a prodej suvenýrů nedaleko vchodu do jeskyně, stravování a ubytování v lázních Lipová.
Provoz: IV-X: Út-Ne: 9:00-16:00, VII-VIII: do 17:00, vč Po, XI,I-III: St v 10, 12 a 14
Vstupné: dospělí 190,- důchodci 160,- děti 100,- Kč


7. Jeskyně Na Špičáku

Adresa: 790 82 Písečná, ved. Bc. Andrea Švubová
Tel.: 584 423 129, 602 295 562, e-mail: spicak@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Nejstarší písemné zmínky se datují z roku 1430 (Antonius Wale), ve starých pokynech pro hledače zlata. Proto byly mylně pokládány za opuštěné rudné štoly. O žádné jiné jeskyni v česku se nedochovala starší písemná zmínka. O jejich znalosti mezi lidem svědčí epigrafické záznamy vyryté v jeskyních, malované nápisy - letopočty (například 1519, 1613) a kresby na skalních stěnách. Autentičnost těchto záznamů je dána i tím, že jsou překryty sintrovými povlaky. Není vyloučeno, že jeskyně sloužily ke kultovním účelům. Stěny jeskyně jsou zčernalé od sazí z ohňů a loučí, krápníková výzdoba vzala za své. Zůstala zachována jen v částech tehdy neznámých. K nejcharakte patří výrazné chodby srdcového profilu. Spolu s hlavní chodbou vytvářejí opravdový jeskynní labyrint.
Délka: celková 400 m, zpřístupněno 220 metrů, bezbariérová prohlídková trasa!
Doba prohlídky: 30 min
Přístup: Příjezd přes Písečnou, parkování u jeskyně, vlak i autobus - Písečná. 50°17'1"N, 17°14'59"E

Služby: Prodej suvenýrů a drobného občerstvení ve vstupní budově,
ubytování a stravování v Jeseníku.
Provoz: IV-X: Út-Ne: 9:00-16:00, VII-VIII: do 17:00, vč Po, I-III: Čt v 10, 12, 14
Vstupné: dospělí 160,- důchodci 130,- děti 100,- Kč


8. Zbrašovské aragonitové jeskyně

Adresa: 753 51 Teplice nad Bečvou 75, ved. Barbora Šimečková
Tel.: 581 601 866, 724 275 825, e-mail: zbrasov@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Jeskyně jsou vytvořeny v devonských vápencích Hranického krasu. Jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v Česku, na jejich vzniku se kromě běžných vod podílely také vývěry teplých minerálek. Výrony plynu a drobné jeskyňky byly v území známy od nepaměti, uhličitá kyselka se už v 16. stol využívala k léčebným koupelím ve zdejších lázních. Byly objeveny při lámání kamene 1912-13, kdy bratři Josef a Čeněk Chromých sestoupili 42 metrů hlubokým komínem do dnešního Jurikova dómu. Odtud objevili celý jeskynní systém a v r. 1926 jej zpřístupnili veřejnosti. Mezi nejzajímavější části patří Koblihová síň, Gallašův dóm a Mramorová síň, kde se konají výstavy výtvarných děl. Největší prostorou je Jurikův dóm se skalní římsou Oponou, pokrytou keříky aragonitu, a zákoutím zvaným Turecký hřbitov, kde se nacházejí raftové (dříve gejzírové) stalagmity na původním místě. Díky unikátnímu vývoji se v jeskyních udržuje specifické mikroklima s průměrnou teplotou ovzduší 15°C (nejvíce v Česku) a s výskytem neviditelných jezer nebezpečného plynu oxidu uhličitého. V červenci 2005 byly otevřeny po dvouleté rekonstrukci návštěvní trasy, vstupní budova přestavěna v roce 2001.
Délka: celkem 1260 m, zpřístupněno 375 metrů
Doba prohlídky: 50 minut
Přístup: Parkování, zastávka autobusů a vlaků na nádraží v Teplicích nad Bečvou, odtud 15 min pěšky přes řeku a doleva. 49°31'54"N, 17°44'45"E

Služby: Prodej suvenýrů a občerstvení ve vstupní budově jeskyní, stravování v lázních, ubytování v Teplicích n.B. a v Hranicích.
Provoz: IV-X: Út-Ne 9:00-16:00, VI-VIII: út-ne 9:00-17:00, II-III: Po-Pá v 10 a 14.
Vstupné: dospělí 190,- důchodci 160,- děti 100,- Kč
Okolí: Nedaleko jeskyní leží Hranická propast, nejhlubší v Česku (celková hloubka 289,5 m: suchá část 69,5 m a od hladiny jezírka zatím změřeno 220 m), jejího dna dosud nebylo dosaženo. Propast a blízkou přírodní rezervaci Hůrka přibližuje naučná stezka, vycházející z parkoviště. Od 2018 infocentrum propasti v budově nádraží Teplice n. B. (49°31'58"N, 17°45'2"E).


9. Jeskyně Na Turoldu

Adresa: U lomu 54, 692 01 Mikulov, ved. Bc. Jiří Kolařík
Tel.: 519 321 718, 607 202 861, e-mail: turold@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Jeskyni Na Turoldu objevil v letech 1947-51 Benedikt Závada, první zmínky o jeskyních ve vápencovém vrchu Turold jsou však již z roku 1669, ty však byly zničeny těžbou vápence. Spolu s jeskyní Liščí díra vytváří systém podzemních chodeb dlouhý dva kilometry. Čtvrtinu z nich objevili nadšenci teprve v uplynulých letech, když začali pracovat na zpřístupnění tohoto podzemí. Lákadlem v jeskyni jsou například krápníky v Pohádkové síni a 18,6 metru vysoké podzemní tektonické praskliny. Celým areálem lomu, v jehož dolní etáži jeskyně je, vede nová naučná stezka. Jeskyně byla několik let přístupná pro veřejnost v 60. letech, pak se uzavřela. Nově zpřístupněna od 24. května 2004. Mimo sezonu je jeskyně uzavřena, protože je zimovištěm vzácných chráněných netopýrů. Svůj jeskynní útvar má Na Turoldu i česká brankařská legenda Dominik Hašek. Jeho jméno nese jeden z balvanů v jeskyni. Čas a voda totiž tento vápencový kámen upravily do tvaru silně připomínajícího rozkročeného hokejového brankaře, který očekává útok. Klasická turoldská výzdoba se vyskytuje pouze ve třech jeskyních na světě, pouze tato je však přístupná veřejnosti. Jehličková výzdoba připomíná korály. V hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s až osm metrů hlubokým podzemním jezerem.
Délka: celkem na 1200 metrů, návštěvnická trasa 280 metrů
Doba prohlídky: cca 55 minut
Přístup: Parkování na okraji lomu, kde je i provozní budova jeskyně. Autobus a vlak v Mikulově. 48°48'53"N, 16°38'22"E

Služby: Prodej suvenýrů a občerstvení v kiosku naproti pokladně, ubytování a stravování v Mikulově
Provoz: V,IX-15.XI: Út-Ne 9:00-16:00, VI-VIII: denně 9:00-17:00
Vstupné: dospělí 170,- důchodci 140,- děti a studenti 100,- Kč

Okolí: V blízkém Mikulově lze v zámeckém muzeu zhlédnout sklep s obřím sudem a vinařskou expozicí.


10. Jeskyně Balcarka

Adresa: 679 14 Ostrov u Macochy, ved. Mgr. Eva Hebelková
Tel.: 516 444 330, e-mail: balcarka@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Vstupní část byla známa již od dávných časů. Již ve starší době kamenné sloužila jako útočiště člověka, o čemž svědčí četné archeologické nálezy. Další úseky byly postupně objevovány ostrovskými občany v letech 1923 - 1948. V roce 1925 byla jeskyně zpřístupněna a v roce 1936 elektricky osvětlena. Jeskyně je vyvinuta ve dvou výškových úrovních navzájem propojených mohutnými dómy a rotundami. Na vzniku se podílely vody Lopače a Krasovského potoka, stejně jako mohutné zřícení podmíněné tektonickým porušením vápencového souvrství. Pestrost a hlavně barevnost krápníkové výzdoby okouzluje po celé trase, zejména však v Rotundách, Galerii a Přírodní chodbě. Nedávno se jeskyně dočkala odhalení pamětní desky Josefu Šamalíkovi, který ji před 80 lety objevil. V letech 2008-9 rozsáhlá rekonstrukce.
Délka: zpřístupněno 720 m
Doba prohlídky: 60 minut
Přístup: Parkování před vchodem do jeskyně, autobusová zastávka v obci, vlakem do Blanska. 49°22'36"N, 16°45'25"E

Služby: Prodej suvenýrů a občerstvení v nové provozní budově u jeskyní, stravování v obci Ostrov u Macochy.
Provoz: III,X,XI: Út-Ne 9:00-14:00, IV,IX: do 16:00, V-VIII: denně 8:20-16:00
Vstupné: dospělí 150,- důchodci 120,- děti 80,- Kč


11. Kateřinská jeskyně

Adresa: Skalní Mlýn, 678 01 Blansko, ved. Ing. Roman Plíšek
Tel.: 516 413 161, 730 575 926, e-mail: katerinska@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Vchod do jeskyně je na začátku Suchého žlebu, asi 300 metrů od Skalního mlýna. Jeskyně je přístupná veřejnosti od roku 1910. Z komplexu jeskyní české republiky je známa jako naleziště kostí jeskynního medvěda a sídliště pravěkého člověka. Jeskyně vyniká mohutnými prostorami, které patří k největším v Moravském krasu. Vstupní část s vysokým gotickým portálem ústí do hlavního dómu, který je v Moravském krasu největší a má výbornou akustiku. Nově objevené části jeskyně mají bohatou krápníkovou výzdobu, kde dominují štíhlé hůlkové stalagmity, vysoké až čtyři metry.
Délka: celkem 950 m, zpřístupněno 580 metrů
Doba prohlídky: 40 minut
Přístup: Parkování nedaleko jeskyně, zastávka autobusu Skalní Mlýn, vlaková stanice v Blansku - Macocha. 49°21'40"N, 16°42'33"E

Služby: Prodej suvenýrů v pokladně, občerstvení, stravování a ubytování v blízkém hotelu Skalní Mlýn.
Provoz: III,X,XI: Út-Ne 10:00-14:00, IV,IX: 9:00-16:00, V-VI: denně 8:20-16:20, VII-VIII do 16:40
Vstupné: dospělí 140,- důchodci 110,- děti 80,- Kč


12. Punkevní jeskyně

Adresa: 678 01 Blansko,   ved. Hynek Pavelka
Tel.: 516 418 602, 724 354 910, e-mail: info@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Jeskyně i řeka Punkva jsou bezprostředně spjaty se jménem Karla Absolona, jemuž se podařilo složitými technickými díly je překonat a v letech 1910 až 1933 zpřístupnit pro veřejnost. Představují výtokové jeskyně podzemní říčky Punkvy. Jeskyně tvoří dvě rovnoběžné větve ústící do propasti Macochy. Severní větev, reprezentovaná suchou částí Punkevních jeskyní, tvoří několik dómů s velice bohatou a pestrou krápníkovou výzdobou. Odtud vede pěší trasa na dno propasti Macocha. Dál pokračuje prohlídka Jižní větví, tzv. Vodní plavbou, která je trvale protékána podzemní řekou Punkvou. Před vyústěním do Pustého žlebu z ní odbočuje k jihu suchá chodba, tzv. Masarykův - Pohádkový - dóm, vynikající zejména dlouhými krápníky-brčky.
Délka: celkem 3,5 km, zpřístupněno 1250 metrů
Doba prohlídky: 70 minut
Přístup: Parkování na Skalním Mlýně (100 Kč), odtud za 140,- Kč ekovláček až k jeskyním a zpět. Druhá varianta: parkování u propasti Macocha, odtamtud lanovka dolů k jeskyni. Vlak: Blansko - Macocha, zastávka autobusů na Skalním Mlýně. Vstup do jeskyní je dovolen jen osobám starším 3 let! 49°22'16"N, 16°43'33"E

Služby:Prodej suvenýrů ve vstupní hale, bufet naproti, ubytování a stravování v hotelu Skalní Mlýn.
Provoz: IV-IX: Po 10:00-16:00, Út-Ne 8:20-16:00, X-III: Út-Ne 8:40-14:00. Prohlídky vycházejí v intervalu minimálně 20 minut. Pro velký zájem je třeba si vstupenky předem rezervovat v informačním centru na Skalním Mlýně - tel.: 516 413 575.
Vstupné: dospělí 320,- důchodci 270,- děti 160,- Kč; bez plavby při zvýšené hladině: 200/170/120,- Kč


13. Sloupsko-šošůvské jeskyně

Adresa: 679 13 Sloup v Moravském krasu, ved. Miluše Hasoňová
Tel.: 516 435 335, 730 575 973, e-mail: sloupskososuvske@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Jeskyně tvoří členitý systém horizontálních chodeb, síní a dómů vyvinutých ve dvou hlavních úrovních, navzájem spojených až 100 m hlubokými podzemními propastmi. Vrchní - suchou - úroveň, zpřístupněnou pro veřejnost, vyplňují čtvrtohorní nánosy Sloupského potoka. Jeskyně, které jsou známé již odedávna, tvořily původně několik samostatných částí. Od roku 1922 jsou spojeny v jeden celek, elektricky osvětlené a upravené pro veřejnost. Vynikají neobvyklými tvary, z nichž nejznámější je krápník "Svícen", zářivě bílými povlaky tvořenými nickamínkem, pestrou modelací vápencových stěn, délkou a spletitostí chodeb, úchvatnými podzemními propastmi s mohutnými krápníkovými vodopády. V těsné blízkosti zeje mohutný vchod do jeskyně Kůlna, proslulého archeologického naleziště. Kůlna je součástí prohlídkové trasy jeskyně, od východu z ní vede ke vstupnímu areálu naučná stezka.
Délka: celkem 4165 m, zpřístupněno 1760 m, krátká trasa 890 m-bezbariérová prohlídka, zimní trasa 950 m. Tříhodinová zážitková trasa Po stopách Nagela (na objednání pro skupiny do 10 osob) 1300 m
Doba prohlídky: 100 minut, krátká trasa 60, 3. trasa 70 minut
Přístup: Parkování a zastávka autobusů u jeskyně, vlaková stanice Rájec-Jestřebí. 49°24'40"N, 16°44'18"E

Služby: Prodej suvenýrů a občerstvení v provozním areálu před jeskyní, ubytování a stravování v historickém hotelu Moravský kras u východu z jeskyního komplexu.
Provoz: IV,IX,X: Út-Ne 9:00-16:00, V-IX: denně 8:20-16:00, VII-VIII do 16:30, XII-III: zimní trasa Út-Ne 10:00 a 13:00
Vstupné: dospělí 200,- důchodci 160,- děti 110,- Kč (krátká trasa: 170/140/90,- Kč, zimní trasa 180/150/100,- Kč). Zážitková trasa Po stopách Nagela 900,- Kč.


14. Jeskyně Výpustek

Adresa: 679 05 Křtiny 187, ved. Bc. Hana Horáková
Tel.: 516 439 111, e-mail: vypustek.rezervace@caves.cz,   Facebook

Charakteristika jeskyně: Labyrint chodeb a dómů byl vytvořen ponorovou činností Křtinského potoka. Již v 17. století jej navštěvovali mastičkáři, kteří nacházeli kosti pravěké zvířeny. V té době také vytvořil první popis prostor mnich Martin Alexander Vigsius. Jeskyni zkoumal později hrabě Hugo František Salm a řada badetelů včetně Jindřicha Wankela. V roce 1938 převzala podzemní unikát Čs. armáda, která zde měla muniční sklad. Mnoho skalních přepážek bylo odstřeleno a tak se staly z přírodních chodeb jen tunely. V tzv. Salmově Výpustku (dnes Babická chodba), byl učiněn v roce 1939 záhadný objev prostor dlouhých přes půl kilometru s obrovským jezerem. Po válce se však prostory nepodařilo znovu objevit. Během války pak jeskyni obsadila německá armáda, která tam zřídila továrnu na letecké motory. Začátkem 60. let převzala celý areál jeskyně znovu Československá armáda, která zde vybudovala mohutný podzemní protiatomový kryt. Od roku 2006 jeskyni získala Správa jeskyní ČR, od října 2007 ji zpřístupnila. Od 2022 je možmé absolvovat zážikovou trasu Za tajemstvím jeskyně, která vede mezi krytem a jeskyní a do nízké chodby s brčky.
Délka: zpřístupněno 600 metrů, bezbariérová prohlídková trasa
Doba prohlídky: 75 minut
Přístup: Parkování u vstupního areálu, bus Křtiny, vlak Adamov. 49°17'28"N, 16°43'27"E

Služby: Suvenýry v pokladně, občerstvení ve Křtinách. V Josefovském údolí zajímavá huť-technické muzeum.
Provoz: X-III: Út-Ne 10, 12 a 14, IV: Út-Ne 9-16, V,VI,IX denně 9-16, VII-VIII do 17
Vstupné: dospělí 170,- důchodci 140,- děti 90,- Kč. Zážitková trasa 300 Kč.


Propast Macocha

Adresa: 679 14 Obec Vilémovice u Macochy
Tel.: 516 444 260  (Informační středisko Macocha), 516 413 874      

Charakteristika propasti: Světoznámá propast, svého druhu ojedinělá ve střední Evropě. Tajemnou hlubinu je možno pozorovat ze dvou vyhlídkových můstků - Horního a Dolního. Horní je ve výšce 138,4 metru nade dnem propasti. Dno protéká ponorná říčka Punkva a je součástí prohlídky Punkevních jeskyní. Na dně propasti jsou dvě jezírka. Stěna pod Dolním můstkem je tvořena obrovským suťovým kuželem. Ve svislém řezu se propast jeví jako obrovské přesýpací hodiny. Ve stěnách propasti jsou vchody do několika jeskyní, mj. do rozsáhlé soustavy Amatérských jeskyní. Propast je opředena mnoha pověstmi. Jedna vypráví snad skutečnou příhodu sirotka z blízkých Vilémovic, kterého se chtěla zbavit zlá macecha a strčila jej proto do propasti. Chlapec se však zachytil stromu, z posledních sil vyšplhal nahoru a tak se zachránil. Svěřil se sousedům a rozzuření vesničané poté krutou macechu svrhli do propasti.
Hloubka propasti: 138,4 m
Doba prohlídky: individuálně
Přístup: Parkoviště u Horního můstku (auto 100,- Kč). Od Punkevních jeskyní lanová dráha (Jízdné obousměrné dospělí 140,- Kč, děti 100,- Kč), provozuje Společnost pro Moravský kras, a.s., Skalní Mlýn 96, tel.: 516 418 113. Autobus, vlaková stanice: Blansko-Macocha.

Služby: Turistické informační středisko u parkoviště s WC, stánky se suvenýry a občerstvení u Horního můstku, stravování a ubytování v chatě Útulna na Macoše.
Provoz: Areál Horního můstku přístupný celoročně, každý den. Infocentrum V-IX: denně, IV, X: So, Ne 8:00-16:30
Vstupné: Od 2012 pohled do propasti opět zdarma


Pozor! Vstupy do jeskyní Moravského Krasu (zejména Punkevních - je možno zajistit rezervaci až na jeden rok dopředu i pro jednotlivé návštěvníky) jsou v sezóně z důvodů ochrany přírody silně regulovány. Proto je lépe si prohlídku předem telefonicky či faxově rezervovat na:
Ústřední informační služba Moravský kras - Skalní Mlýn, 678 25 Blansko (IV-IX: 8-16:30, X-III: 8-15); GPS: 49°21'49"N, 16°42'32"E
Tel.: 516 413 575, 516 410 024, 602 205 584, fax: 516 415 379
e-mail: info@caves.cz

Provoz jeskyní zajišťuje:

Správa jeskyní České republiky (ředitel Ing. Lubomír Přibyl)
252 43 Průhonice, Květnové nám. 3, P.O.Box 21
Tel.: 271 000 040, fax: 296 528 451
e-mail: spravajeskynicr@caves.cz, caves@caves.cz, www.caves.cz, Facebook SJ ČR; Instagram SJ ČR; Youtube SJ ČR

oddělení Správa jeskyní ČR - Správa jeskyní Moravského krasu (vedoucí Ing. Jakub Gabriš)
678 25 Blansko, Svitavská 11/13.
Tel.: 516 415 476, 516 417 903, fax: 516 417 252
e-mail: info@caves.cz

Od ledna 2021 je focení pro nekomerční účely při prohlídkách 14 přístupných jeskyní ČR bez poplatku - bez stativu, selfie tyče či blesku.
Slevy na vstupném: Děti od 3 do 15 let, studenti - průkaz ISIC, invalidé - průkaz ZTP
Zdarma: členové české speleologické společnosti, po předložení průkazu.


15. Jeskyně Velká Dohoda-Horizont

Adresa: Na dně lomu Velká Dohoda u Holštejna.
Tel.: 604 251 675,   e-mail: info@velkadohoda.cz

Charakteristika jeskyně: Jeskyně byla objevena pracovníky kamenolomu po odstřelu v roce 1953, prozkoumána, zaměřena a dalším odstřelem znepřístupněna na dalších téměř padesát let. Až na podzim roku 2000 jeskyňáři z Moravského speleologického klubu pod vedením Jiřího Moučky znovuobjevili a následně probádali celý, několik set metrů dlouhý jeskynní systém Velké dohody. Jeskyňáři z Holštejna během tří let ručně odtěžili z Horizontu (na 6000 koleček) přes 300 tun písčitojílových usazenin a tím návštěvníkům umožnili of roku 2017 pohodlně si prohlédnout 800 tisíc let staré sedimenty, zbytky krápníkové výzdoby i 18 metrů dlouhé kořeny buků. Prohlídka v helmách s baterkami.
Délka: cca 100 metrů
Doba prohlídky: cca 20 minut
Přístup: Při cestě ze Sloupu či Ostrova u Macochy do Holštejna vyznačena odbočka. Vlak Rájec-Jetřebí či Blansko. Po cyklostezce číslo 5080. - 49°23'43"N, 16°46'41"E

Služby: Občerstvení v areálu Velká Dohoda. Ubytování ve Sloupě.
Provoz: 13.IV-X: So-Ne, VII-VIII: i ve všední dny 10:00-18:00.
Vstupné: osoba 50,- rodinné 150,- Kč


16. Strašínská jeskyně

Adresa: OÚ, 342 01 Strašín 16
Tel.: 777 026 845, 725 024 290, 376 587 223,   www

Charakteristika jeskyně: Strašínská (Nezdická) jeskyně je jediná větší krasová jeskyně v systému Sušicko-Strakonických vápenců, vznikla jako puklinová v krystalickém vápenci. Vstupní otvor je 6 m široký a 1,6 m vysoký a ústí do hlavní prostory jeskyně, síně 23 m dlouhé, 12 m široké a 3 m vysoké. Síň se pod úhlem asi 30 stupňů svažuje k severu, kde je v nejhlubším místě podzemní jezírko. Hladina vody v jezírku kolísá v závislosti na výši srážek. Původ vody v jeskyni se dosud nepodařilo zjistit. Pozoruhodností jeskyně jsou velmi dobře vyvinuté mísovité a hrncovité prohlubně ve stropu. Tyto tvary jsou ukázkou koroze způsobené kondenzovanou vodou. Leták.
Délka: cca 80 metrů
Doba prohlídky: cca 15 minut
Přístup: Busem do Strašína. Vstup do jeskyně cca 1 kilometr na SZ od obce, malé parkoviště s poutačem u silnice - 49°10'59"N, 13°37'44"E

Služby: Občerstvení v obci Strašín. Tamtéž ve středu obce informační centrum s prodejem upomínkových předmětů.
Provoz: po domluvě předem, VII-VIII: 2019: obec marně hledala průvodce (2017: 23. 7.-6. 8. Út-Ne 10:00-15:00). Pozor! Jeskyně zpřístupněna přírodním způsobem - na zemi je mazlavý jíl. Možnost dočasného uzavření při rozvodnění jezírka.
Vstupné: dospělí 40,- děti 20,- Kč


Zpřístupňování jeskyní v Česku - shrnutí:
1868 - Chýnovská jeskyně (elektrifikace 1952)
1881 - Sloupsko-šošůvské jeskyně (elektrifikace 1922)
1884 - Jeskyně Na Špičáku (obnova 1955)
1910 - Kateřinská jeskyně
1911 - Mladečské jeskyně (obnova 1951)
1914 - Punkevní jeskyně (plavba od 1933)
1925 - Jeskyně Balcarka (elektrifikace 1936)
1926 - Zbrašovské aragonitové jeskyně
1930-1952 - Císařská jeskyně
1950 - Jeskyně Na Pomezí
1953 - Javoříčské jeskyně
1958-1967 - Jeskyně Na Turoldu, znovu od 2004
1959 - Koněpruské jeskyně
1966-1975 - Ochozská jeskyně
1969 - Bozkovské dolomitové jeskyně
2007 - Jeskyně Výpustek
2017 - Velká Dohoda
Občas: Králova jeskyně, Býčí skála


Další jeskyně v Česku:

Nad městem Štramberk ve vrchu Kotouč se nachází vápencová jeskyně Šipka, naleziště vzácných pravěkých kostí (přístupná volně, parkování u vstupu do Národního sadu, 49°35'16"N, 18°7'5"E), vedle Štramberské trúby pod Hrstkovou útulnou mohou odvážnější sestoupit do úzké puklinové jeskyně Slámova sluj (49°35'31"N, 18°6'57"E).

Jeskyně Býčí skála v Josefovském údolí (49°18'27"N, 16°41'42"E) je přístupná každý rok na dny otevřených dveří - obvykle poslední tři víkendy v květnu, příp. po domluvě. V té době se obvykle otevírá na den i nedaleká Nová Drátenická jeskyně(49°17'28"N, 16°43'38"E).

Ochozská jeskyně v údolí Říčky u Hostěnic v Moravském Krasu (49°14'40"N, 16°45'2"E) obvykle 2x ročně - na Den Země a sv. Václava.

Císařská jeskyně(49°23'12"N, 16°46'9"E), zpřístupněná v letech 1930 až 1952, slouží od 90. let pro speleoterapii léčebny v Ostrově u Macochy, otevřená je jednou do roka při pouti, příp. po domluvě pro skupiny.
Výjimečně se otevírá ve stanovené dny pro předem nahlášené i krátká vstupní část Amatérské jeskyně v Pustém žlebu.

Králova jeskyně na Květnici u Tišnova na Brněnsku (49°21'40"N, 16°24'54"E) je otevřena jednou do roka na Den otevřených dveří v době jarní mineralogické burzy v tišnovské sokolovně. Tišnovský městský úřad zvažoval její pravidelné zpřístupnění, na které však chybí finance.
Příležitostně při Speleologickém dni bývá přístupná vstupní část Hanychovské jeskyně u Liberce.

V západní části Vysočiny bývála příležitostně přístupná menší Jeskyně pod Šeptouchovem v Ledči nad Sázavou (49°41'37"N, 15°16'20"E). Výhledově se zvažuje stálé zpřístupnění, chybí ale finance na úpravu.

Další info: základní organizace české speleologické společnosti. Adresa: Česká speleologická společnost - sekretariát, Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3, tel: 283 069 234, fax: 222 580 012, www.speleo.cz.


PROSBA - sháníme soubory 12 místopisných diapozitivů Diacolor Barrandov (Belanská jaskyna, Dobšinská j., Demänovská ľadová j., Harmanecká j., Jasovská j., Ochtinská ar.j., Važecká j., Oravský hrad, ..) - více info zde.. Děkujeme za příp. pomoc...


Informační projekt Aptis Media

                Zpřístupněné umělé podzemní zajímavosti v Česku

Jeskyně Blanických rytířů Rudka

Adresa: Penzion Rudka, 679 72 Kunštát, Rudka 252 ,    ved. Zdena Popelková
Tel.: 516 462 440, 731 831 701, e-mail: jeskyneblanickychrytiru@seznam.cz

Charakteristika: Umělé pískovcové jeskyně s vysekanými sochami Blanických rytířů a postav české historie od sochaře - samouka Stanislava Rolínka, vyučeného čalouníka, z 20. let 20. století. V jeskyni, kterou pomocí krumpáčů a koleček ručně vyhloubilo dvacet dělníků, Rolínek vytesal dvacet soch v nadživotní velikosti - sv. Václava a blanických rytířů. Dnes je jeskyně soukromá, v rukou dědiců Františka Buriana. V lomu nedaleko jeskyně zbytek sochy T.G.Masaryka, zničené za okupace. Dochovaly se pouze monumentální boty na podstavci. Park před jeskyní je častým místem konaní sochařských simpozií, mnohá díla jsou tam vystavena.
Doba prohlídky: Prohlídka s průvodcem jeskyní a areálu trvá asi 20 minut
Přístup: Příjezd i přístup přes Kunštát, směr Rudka, parkování před penzionem. Vlakem do Letovic. Autobus Kunštát - odtud 1,5 km pěšky. 49°31'4"N, 16°30'42"E

Služby: Burianova rozhledna na kopci Milenka nad jeskyní - vstupné v ceně lístku do jeskyně či samostatně za 20,-, prodej suvenýrů v pokladně, stravování a ubytování v penzionu.
Provoz: IV-X: Út-Ne 9:00-12:00, 13:00-16:30, v zimě jen so a ne do 15:00
Vstupné: dospělí 120,- důchodci 90,- děti a invalidé 60,- Kč


Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Adresa: Informační centrum pro PVE DS, K3 Sport, s.r.o., Lyžařský areál Kouty, 788 11 Kouty nad Desnou 30
Tel.: 602 322 244, 583 283 282, 585 438 100, e-mail: info@k3-sport.cz

Charakteristika: Přečerpávací vodní elektrárna společnosti ČEZ vybudovaná v Hrubém Jeseníku v katastrálním území Rejhotice obce Loučná nad Desnou na Šumpersku. Jde o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 2 × 325 MW. Jelikož se areál elektrárny nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti Jeseníky, je z ekologických důvodů celý provoz umístěn v podzemí. V kaverně o rozměrech 87,5 × 25,5 × 50 m jsou umístěny dvě 24 metrů vysoká turbosoustrojí s reverzními Francisovými turbínami, každá má výkon 325 MW.
Přístup: Sraz-nástupní místo na exkurzi: infocentrum Lyžařský areál Kouty nad Desnou. 50°6'0"N, 17°6'57.5"E

Provoz: Celoročně denně 8.00-17.00 po předchozím objednání na tel.: 602 322 244. Exkurze se koná při minimálním počtu 15 osob.
Vstupné: dospělí 155,- děti 120,- Kč (bez návštěvy horní nádrže 115/80,- Kč)


Technické kolektory Praha

Adresa: Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Tel.: 272 184 307, 272 184 111, e-mail: janeckovad@kolektory.cz

Charakteristika: Kolektory jsou průchozí podzemní liniové stavby, které slouží k ukládání inženýrských sítí. Je v nich soustředěna převážná část sítí nezbytných pro zajištění chodu města (vodovody, teplovody, plynovody, kanalizace, energetické, telefonní a optické kabely). Síť kolektorů tvoří více než devadesátikilometrový labyrint chodeb a tunelů, výjimečných staveb sloužících k ukládání technických sítí, v dnešní době tolik potřebných pro plynulý chod velkoměsta. Část v hloubce až 40 metrů je přístupná i veřejnosti, včetně například centrálního dispečinku.
Přístup: Nutná rezervace předem. Do kolektoru mají přístup děti od šesti let.

Provoz: ?
Vstupné: (300,- Kč)


                                              Historické městská podzemí

Stará kanalizační čistírna Praha-Bubeneč

Adresa: Muzeum Stará Čistírna, o.p.s., Papírenská 6, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Tel.: 777 170 636, 773 199 904, e-mail:
staracistirna@gmail.com.

Charakteristika: Stavba čistírny odpadních vod podle plánů Williama Heerleina Lindleye byla dokončena v roce 1906. Areál sloužil jako čistírna odpadních vod až do roku 1967, kdy začala fungovat mechanicko-biologická čistírna na Císařském ostrově. Původní usazovací nádrže sloužily ještě na počátku 80. let 20. století jako manipulační jímky na kal z nové čistírny. V roce 1991 byl areál prohlášen za kulturní památku, v roce 2010 národní kulturní památku.
Přístup: Autobus MHD 131 z Hradčanské, nebo vlak, oboje zastávka nádraží Bubeneč. 50°6'36"N, 14°24'7"E

Provoz: Po-Pá exkurze po dohodě, So,Ne: v 11:30, 13:00, 14:30 a 16:00.
Vstupné: dospělí 190,- děti 90,- Kč

Okolí: Navštívit je možné také kryptu Břevnovského kláštera.
Podzemí Staroměstské radnice (Staroměstské náměstí, denně do 19, dospělí 250,- Kč)


Městské podzemí katakomby Český Brod

Adresa: MKIC Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 28 Český Brod
Tel.: 321 612 217-9, 604 571 208, e-mail:
mkic@cesbrod.cz.

Charakteristika: Podzemní prostory byly budovány jako sklepy, kde bylo uloženo mimo jiné i pivo a pro jeho výrobu potřebné ingredience. Propojovaly všechny domy historického jádra města, někdy i ve více podlažích. Vstupní portál byl odkryt v roce 1970, zpřístupněna je od roku 1997 menší část začínající velkým sklepem pod č.p. 1 Náměstí Arnošta z Pardubic. Prohlídka je doplněná i o návštěvu původní městské šatlavy. V červnu 2005 byla vstupní místnost upravena jako alternativní oddávací síň.
Přístup: Prodej vstupenek v městském informačním centru. 50°4'25"N, 14°51'36"E

Provoz: Po-Pá 8-11,12-16, VI-IX: i So 9-12,
Vstupné: dospělí i děti 40,- Kč


Mělnické podzemí a středověká studna

Adresa: Informační centrum, Mělník, Legionářů 51
Tel./fax: 315 627 503, e-mail:
infocentrum@mekuc.cz.

Charakteristika: Část mělnického podzemí a středověké studny ze 14. století je přístupná 150 metrů dlouhou podzemní chodbou. Vstup do studny je opatřen bezpečnou mříží, která umožní se bez obav podívat do hlubin na smaragdově zbarvenou vodu, ale i nahoru, kde uvidí klenbu z konce 19. století, na níž se již vytvořila výzdoba tvořená sněhobílými tenkými dlouhými krápníky. Studna ohromí především svými rozměry, je hluboká 54 metrů, sloupec vody je 7metrový a v nejširším místě těsně nad hladinou studna měří 4,543 metru, nahoře u vstupu do studny pak 3,9 metru. Je zapsána v české Guinessově knize rekordů jako nejširší v Česku. V podzemních prostorách naleznou návštěvníci model rumpálu, který se používal k čerpání vody ze studny.
Přístup: Prodej vstupenek v infocentru v ul.Legionářů 51, vstup do podzemí poblíž. 50°21'8"N, 14°28'26"E

Provoz: denně 10-17, prodej vstupenek v IC
Vstupné: dospělí 50,- děti 25,- Kč

Okolí: V blízké Lhotce lze navštívit skalní obydlí. Otevřeno V-IX: Čt-Ne 10-12, 13-17; vstupné dospělí 20,- děti 10,- Kč. 50°22'11"N, 14°32'54"E


Městské podzemí Slavonice (Jindřichohradecko)

Adresa: Stavební huť, Nádražní ul. 298, 378 81 Slavonice
Tel.: 384 493 700, 777 038 978, fax: 384 493 737, e-mail: podzemi@shslavonice.cz.

Charakteristika: Středověké podzemí z 11.-13. století. Odvodňovací kanály dnes tvoří pavučinu propojující podzemí domů na dolním a horním náměstí. Prozkoumáno 1375 metrů v hloubce 4-7 metrů pod povrchem. Zpřístupněno asi 130 metrů s odvodňovacími chodbami, což je asi desetina celkévé délky. Pozor!! Nevhodné například pro klaustrofobiky - výška chodeb kolem 150 centimetrů a šířka místy jen 40 centimetrů!! Prohlídka ve speciální gumové obuvy, neboť místy je v podzemí až 15 cm vody a v pláštěnkách.
Přístup: Vstup pod místním turistickým informačním centrem, z mázhausu cukrárny domu č.p. 480. 49°24'50"N, 14°39'29"E

Provoz: VII-VIII: denně 9:00-18:00, VI,IX: na objednávku.
Vstupné: dospělí 80,- studenti+důchodci 50,-; delší trasa 100/80,- Kč


Podzemní chodby Týn nad Vltavou

Adresa: Infocentrum, nám. Míru 1, 375 01 Týn n.V.
Tel.: 385 772 301, e-mail: infocentrum@tnv.cz.

Charakteristika: Chodby jsou středověké, podle archeologických nálezů vznikly patrně v 15. století. Jsou ručně raženy ve skalnatém podloží, které tvoří biotitcká pararula. Původ vzniku labyrintu není zcela objasněn, v zásadě existují tři teorie: odvodnění náměstí se zásobárnou pitné vody, úkryt před nebezpečím včetně únikové cesty nebo těžba dosud neurčeného nerostu. Trasa je dlouhá cca 320 m. Z hlavní trasy odbočuje několik slepých ramen, návštěvníkům se důsledně doporučuje držet se průvodce. Součástí trasy jsou dvě studny s pitnou vodou, uměle vzniklé jezírko, zajímavé jsou stopy razících nástrojů na stěnách či nedokončený výstup chodby na povrch tzv. nadlom. Při čištění podzemí byly nalezeny střepy datovatelné do období 15. - 18. století a učiněn jeden zajímavý nález - železné kule ze střelné zbraně. Pozor!! Nevhodné například pro klaustrofobiky - výška chodeb místy 120 centimetrů i malá šířka. Prohlídka v gumácích a pláštěnkách.
Přístup: Vstup z budovy muzea v zámku na náměstí. Před ním i parkování. 49°13'26"N, 14°25'16"E

Provoz: V, IX: So-Ne 13-16, VI: Út-Ne 13-16, VII-VIII: Út-Ne 10-17. Prohlídky vždy v celou hodinu.
Vstupné: dospělí 60,- děti 40,- Kč


Táborské podzemí

Adresa: Husitské muzeum Tábor, Žižkovo náměstí 2
Tel.: 381 254 286, 381 252 242, fax: 361 252 245, e-mail: muzeum@tabor.cz

Charakteristika: Komplex podzemních prostor a chodeb představuje vyhledávanou táborskou raritu. Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením sklepů, nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části Tábora, na Starém městě. Mnohé ze sklepů byly postupně propojeny a vytvořily jakýsi podzemní labyrint, v němž však i při nejlepší snaze lze jen stěží zabloudit. Přesto něktěré ze sklepních místností dosahují značných rozměrů. často byly vyhloubeny ve dvou až třech patrech a klesaly až 16 m pod dnešní úroveň terénu. Vzhledem ke stálé a poměrně nízké teplotě i ke stálé vlhkosti sloužily sklepy k uskladnění potravin, především piva. V případě ohrožení města nepřítelem nebo velkými požáry je obyvatelé využívali také jako bezpečný úkryt. část podzemních prostor, vinoucích se pod Žižkovým náměstím v délce 800 m, byla po druhé světové válce zpřístupněna. V Husitském muzeu stálá expozice Husité.
Přístup: Vstup v budově Husitského muzea na Žižkově náměstí. 49°24'50"N, 14°39'29"E

Služby: Prodej suvenýrů v muzeu. Stravování i ubytování ve městě.
Provoz: IV-IX: každý den 9-17, X-III: St-So 9-16
Vstupné: dospělí 70,- slevy 50,- Kč
Okolí: Na opačné straně náměstí lze navštívit Strašidelné podzemí


Plzeňské historické podzemí

Adresa: Plzeňské historické podzemí a Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6, 301 14 Plzeň
Tel.: 377 235 574, 724 618 357, 377 224 955, e-mail: podzemi@plzenskepodzemi.cz

Charakteristika: Plzeňské historické podzemí vznikalo postupně od 13.století a bylo dobudováno v průběhu 19. století. Jsou to dvou až třípatrové sklepy, které sloužily k uchovávání potravin, dále řemeslnické provozovny, vinopaly a sladovny. V neposlední řadě i účelová technická zařízení - odvodňovací a vodárenské štoly, kanalizace a studny. Po trase prohlídky expozice.
Doba prohlídky: 40 minut
Přístup: Vstup z budovy Pivovarského muzea. V centru parkování, autobus, vlak ve městě. 49°44'55"N, 13°22'50"E

Služby: Stravování a ubytování ve městě.
Provoz: IV-XII: denně 10-17, II,III: do 16, I: zavřeno
Vstupné: 150,- Kč


Katakomby Klatovy

Adresa: Klatovské katakomby, občanské sdružení, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I
Tel.: 376 320 160, 376 370 919, e-mail: rezervace@katakomby.cz.

Charakteristika: Jednou z klatovských pozoruhodností jsou katakomby, vybudované v podzemí bývalého jezuitského kostela na náměstí. V kryptě, do níž se pohřbívalo v letech 1676 až 1783, jsou uložena těla bývalých členů jezuitského řádu, šlechty, bohatých řemeslníků a důstojníků klatovské posádky. V mumifikovaném stavu se zachovalo téměř dvě stě těl díky důmyslnému řešení průduchů (vyúsťují až na střeše kostela), jimiž do krypty o několika místnostech proudí suchý vzduch. Některé mumie jsou dokonce v původních rakvích na kůrové drti. První pohřeb zde je uváděn roku 1674 poslední pak v roce 1783, kdy císař Josef II. zakázal pohřbívání v kostelech. Celkem zde bylo pohřbeno na 200 zemřelých, vlivem nedbalosti při opravě kostela v třicátých letech dvacátého století se asi 160 mumií se rozpadlo. Dnes je zde tedy k vidění kolem třiceti mumifikovaných těl v rakvích se skleněnými víky.
Přístup: Vstup pod kostelem vedle náměstí - Denisova ulice 148. 49°23'42"N, 13°17'31"E

Služby: Prodej suvenýrů; stravování a ubytování ve městě.
Provoz: IV-IX: 9-12, 13-17, X-III: 9-12, 13-16
Vstupné: dospělí 100,- děti 60,- Kč - do 10 let vstup pouze v doprovodu dospělých


Podzemí Vřídla v Karlových Varech

Adresa: SPLZaK-Oddělení exkurzí, Divadelní náměstí 2036/2, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 362 111, e-mail:
exkurze@splzak.cz.

Charakteristika: Unikátní prohlídka místa, kde se mimo jiné připravují takzvané karlovarské kamenné růže.
Přístup: Prodej vstupenek v prodejním stánku SPLZaK v hlavní hale Vřídelní kolonády na Divadelním náměstí. 50°13'23"N, 12°53'0"E

Provoz: V,VI: Út,Čt-Ne 10-16, VII-IX: Po-Ne 9-17
Vstupné: dospělí 120,- děti 60 Kč

Okolí: SPLZaK organizuje také prohlídky krypty kostela sv. Máří Magdaleny (Na objednávku nejm. den předem, potřeba minim. 5 osob, vstupné 75 Kč).


Městské podzemí Žlutice (Karlovarsko)

Adresa: Muzeum Žlutice, 364 52, Velké nám. 1
Tel.: 728 118 998, 353 393 187, 353 393 357.

Charakteristika: Ve Žluticích na Karlovarsku měšťanský barokní dům, situovaný na náměstí vedle radnice, dnes sídlo městského muzea. Původně šestiosý patrový dům ze 16. století, současná podoba z 2. poloviny 18. století. Součástí prohlídky část středověkých městských sklepů, zabezpečených v roce 1977.
Přístup: Vstup z muzea na náměstí, vlak i bus Žlutice. 50°5'29"N, 13°9'43"E

Provoz: St-Ne 9.00-11.15, 13.00-16.15
Vstupné: dospělí 80,- děti 50,- Kč


Městské historické sklepy Jirkov

Adresa: Informační centrum, Kostelní 47, 431 11 Jirkov
Tel./fax: 474 654 265, e-mail:
info.centrum@centrum.cz.

Charakteristika: Hloubeny 1555-1595 v pískovcovém pahorku, za války tam sídlila německá armáda. veřejnosti zpřístupněny v roce 2007. Návštěvnická trasa 850 metrů.
Přístup: Prodej vstupenek v Informačním centru na náměstí, které provozuje i městskou vyhlídkovou věž. Vstup do podzemí cca 100 m od infocentra. 50°30'0"N, 13°26'46"E

Provoz: po domluvě v infocentru V-X: Út-Ne 10-16
Vstupné: dospělí 70,- děti 40,- Kč


Historické sklepy Litoměřice

Adresa: 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 13/21
Tel.: 416 731 142, 416 734 306, 416 731 339, e-mail: info@radnicni-sklipek.cz

Charakteristika: Historické podzemí Litoměřic tvoří na 360 metrů podzemních chodeb vytvořených z propojených sklepů okolo náměstí. Plynule navazují na zdejší radniční vinárnu. Lapidárium Okresního vlastivědného muzea.
Délka prohlídky: Délka chodeb 360 metrů
Přístup: Vstup je v Radničním sklípku na náměstí. 50°32'2"N, 14°7'53"E

Služby: Prodej suvenýrů, občerstvení, stravování a ubytování ve městě.
Provoz:
Červen a září prohlídky So+Ne, VII-VIII denně 11-15, mimo sezonu je prohlídku možno objednat v Radničním sklípku
Vstupné: dospělí 40,- děti 30,- Kč

Okolí: V létě o víkendech lze navštívit podzemní chodby pod pevností Terezín v délce cca 500 metrů. Hromadné výpravy je možno objednat i mimo sezonu na tel. 607 665 455. Při povodních v srpnu 2002 chodby citelně poničeny.


Skalní obydlí Zderaz

Adresa: Obecní úřad, 539 44 Zderaz 54
Tel.: 721 906 840, e-mail:
info@obeczderaz.cz.

Charakteristika: Není zcela jasné, kdy obytné sklepy vznikly. Doloženy jsou od poloviny 19. století. Vznikly pravděpodobně kvůli nedostatku místa pro bydlení sloužících ve zderazských staveních. Uchylovali se proto k bydlení ve sklepích, které si vytesaly v tamním pískovcovém podloží. Kolem nich si přistavovali různé přístřešky a přístavby, později si nad nimi nebo vedle nich postavili drnové nebo roubené chalupy. Všechny sklepy jsou na bývalých nebo současných obecních parcelách.
Přístup: Žlutá turistická značka z Boru u Skutče. Autobusová zastávka Zderaz, vlak Předhradí. Parkování na návsi 50 m od obydlí. 49°49'35"N, 16°5'59"E

Provoz: IV, V, IX, X: So, Ne, VI-VIII: Út-Ne 10, 13 a 15, jindy. po doml. předem
Vstupné: dospělí 20,- děti 10,- Kč


Středověké podzemí Světlá nad Sázavou

Adresa: Kytice-turistické informační centrum nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel.:775 653 884, 569 496 676, e-mail:
info@kyticesvetla.cz.

Charakteristika: Stáří vzniku podzemí se zatím nepodařilo přesně určit. Vzhledem k tomu, že nejstarší vchody do podzemí jsou v blízkosti poměrně výrazných tektonických struktur, nelze vyloučit, že první práce byly průzkumného charakteru při hledání rudy někdy koncem 13. století. Podzemí zžejmě vznikalo postupně a patrně se s majiteli měnilo i jeho využití. Charakterem ražby a srovnáním s obdobnými díly jiných středověkých měst lze předpokládat, že světelské podzemí vzniklo ve své konečné podobě pravděpodobně v 15. století. Tomu nasvědčuje i kvalita ražby. Prohlídka cca 200 metrů.
Přístup: Prodej vstupenek v Informačním centru na nám. Trčků z Lípy. Parkování na náměstí, vlak i bus Světlá n. S. 49°40'5"N, 15°24'17"E

Provoz: VII-VIII: Út-Pá 10 a 13, So 9, 11 a 13, VI: So 9, 11, 13
Vstupné: dospělí 80,- děti a důchodci 60,- Kč


Jihlavské podzemí

Adresa: Jihlavské podzemí, Hluboká 109/1, 586 01 Jihlava 1
Tel.: 565 597 579, 565 597 570, 603 518 110, e-mail: sprava.podzemi@jihlava-city.cz

Charakteristika: Prohlídka ve třech podlažích, 0,5-13 metrů pod zemí. Po trase rozmístěny expozice o jihlavském stříbrném dolování a mincovnictví. Raritou podzemí je Svítící (fosforeskující) chodba s tajemným fosforeskujícím nátěrem. Občanské sdružení Jihlavský netopýr zpřístupnilo v únoru 1990 bývalý průvodcovský okruh Jihlavské historické podzemí opět veřejnosti. Jihlavské podzemí je po znojemském druhým největším v česku - měří na 25 kilometrů. Součástí prohlídky je expozice Záhada jihlavského podzemí. Dalšími podzemními alternativami jsou prohlídka kolektrorů či krtu civilní obrany.
Délka prohlídky: Starý okruh 200 metrů, 30 minut
Přístup: Vstup do podzemí na nádvoří knihovny (Hluboká 1), parkování a autobus ve městě. 49°23'48"N, 15°35'28"E

Služby: Prodej suvenýrů v pokladně, stravování a ubytování ve městě.
Provoz: Denně VI-VIII: 9-12, 14-17, V: 9-12, 14-16, IV,IX-X: 10-12, 14-16, II,III,XI: po doml.předem min.10 osob. Prohlídka vychází každou celou hodinu.
Vstupné: dospělí 60,- děti 30,- důchodci 40,- Kč


Telčské podzemí

Adresa: Informační centrum Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel.: 567 112 407-8, e-mail: info@telc.eu

Charakteristika: Klikaté telčské katakomby pod náměstím Zachariáše z Hradce a částí zámeckého areálu v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout právě některou z těchto chodeb a údajně jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
Délka prohlídky: zatím cca 150 metrů, 30 minut
Přístup: Prodej vstupenek v městském informačním centru. Vstup do podzemí na nádvoří ZUŠ, náměstí Zachariáše z Hradce 71, parkování a autobus ve městě. 49°11'3"N, 15°27'10.5"E

Služby: Stravování a ubytování ve městě.
Provoz: IV,V: So, NE, VI-X: denně v 10, 11, 13, 14 a 15 h.; XI-III: po doml.předem min.10 osob.
Vstupné: dospělí 30,- děti 15,- Kč


Labyrint pod Zelným trhem Brno

Adresa: TIC-Labyrint pod Zelným trhem, Zelný trh 21, 602 00 Brno
Tel.: 542 212 892, fax: 542 427 155,e-mail:
labyrint@ticbrno.cz.

Charakteristika: Zelný trh patří k nejstarším náměstím v Brně. Poprvé je zmiňován počátkem 13. století, kdy nesl název Horní trh. Dnešní název pochází z 15. století. Sklepy pod ním vznikaly pod jednotlivými domy od středověku po novověk - nejvíce jich bylo vybudováno v době baroka. Sloužily zejména k uchovávání potravin, zrání piva a vína v sudech i jako úkryt v době válek. Především však byly zázemím trhoveckého života Zelného trhu, který přetrvává už více než 700 let. Původně nebyly sklepy vzájemně propojeny. Řada z nich byla objeveny až během novodobých výzkumů brněnského podzemí. Po statickém zajištění V roce 2009 byly zpřístupněny turistům.
Přístup: Vstup do Labyrintu je ze Zelného trhu č. 21. 49°11'34"N, 16°36'33"E

Provoz: Út-Ne 9-18. Prohlídky se konají pouze s průvodcem od 5 do 25 osob.
Vstupné: dospělí 160,- děti 80,- Kč

Okolí: Na nedalekém Dominikánském náměstí vedle Nové radnice lze navštívit Mincmistrovský sklep, zachycující historii mincovní ražby v Brně a na Moravě od poloviny 11. do začátku 16. století. (Otevřeno Út-Ne 9.30- 17.30, vstupné 80/40,- Kč, tel.: 602 128 124, e-mail mincmistr@ticbrno.cz, vchod z Panenské ulice, 49°11'39"N, 16°36'22"E)
Od června 2012 je přístupná i Kostnice pod kostelem sv. Jakuba (Jakubské náměstí, 49°11'47"N, 16°36'28.5"E).


Středověké podzemí Přeskače (Znojemsko)

Adresa: Obecní úřad, Přeskače 45, 671 40 Tavíkovice
Tel.: 731 139 506, 515 339 234, e-mail:
obecpreskace@seznam.cz.

Charakteristika: Středověké přeskačské podzemí bylo náhodně objeveno v prosinci 2004 při budování kanalizace v obci. Byl proveden záchranný archeologický průzkum, při kterém byly objeveny další archeologické nálezy. Od roku 2009 zpřístupněno, včetně zčásti zachovalé obilní jámy a menší historické expozice.
Přístup: Parkování u vstupního objektu. 49°0'47"N 16°6'31"E

Provoz: Po domluvě předem na tel. 721 952 148, minimálně 3 platící osoby
Vstupné: dospělí 25,- děti 15,- Kč


Znojemské podzemí

Adresa: Znojemská Beseda, 624 00 Znojmo, Slepičí trh 2
Tel.: 515 221 342, 515 224 369, e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz

Charakteristika: Znojemské podzemí dnes patří k unikátním historickým památkám ve střední Evropě. Středověké Znojmo, uzavřené souvislými a ve své době nedobytnými hradbami, mělo plochu 35-40 ha. V podstatě na celé ploše bylo podzemí postupně budováno. Za povšimnutí stojí systém cirkulace podzemních vod - Studna ve tvaru rotundy a tzv. Jezuitský vodovod. Z podzemí vedl i vchod do radniční věže (přístupná z Obrokové ulice z informačního centra). Od března 2009 byl prohlídkový okruh rozšířen o expozici Tajemné podzemí, ve kterém návštěvníci uvidí alchymistickou dílnu, oživlé skály, netopýry, skřety, ukázku vězeňských kobek a další. Atmosféra je dotvářena speciálními světelnými a zvukovými efekty pro rodiny s dětmi.
Délka prohlídky: cca 800 metrů, 45 minut
Přístup: Vstup nedaleko náměstí ze Slepičího trhu, parkování, vlak a bus ve městě. 48°51'21"N, 16°2'57"E

Služby: Suvenýry a občerstvení u vchodu, ochutnávky vín, ubytování v hotelech ve Znojmě. Informační centrum v Obrokové ulici 10 (i vstup na vyhlídkovou radniční věž) - tel: 515 222 552
Provoz: VII-VIII: Út-Ne: 9:00-18:00, V,VI,IX: 9:00-17:00, X-IV: Po-So: 10:00-17:00, Ne 13:00-16:00. Prohlídky vychází v sezóně každých 20 minut
Vstupné: dospělí 95,- děti 55,- Kč

Okolí: Nedaleko na jihovýchod od Znojma lze navštívit unikátní Malovaný sklep Šatov (IV,V,IX,X: So,Ne, VI-VIII: denně 9-12,13-18, tel.: 774 700 572, 48°47'43"N, 16°0'34.5"E)
Ve Vranově nad dyjí je pak k vidění Pevnostní muzeum-bunkr Studánka (V,VI: So,Ne 10-16, VII-VIII: Út-Ne 10-18, tel.: 732 605 638, 48°53'40"N, 15°48'3"E)


Kroměříž - sklep vrchnostenského kapitulního domu Adresa: Muzeum Kroměřížska, p.o., Velké nám. 38., 767 11 Kroměříž
Tel.: 573 338 388, fax: 573 343 297, e-mail:
muzeum@muzeum-km.cz.

Charakteristika:Expozice Historie ukrytá pod dlažbou města je v historickém sklepení pod budovou č.p. 38 (vrchnostenský kapitulní dům), v sídle muzea na Velkém náměstí v Kroměříži. Návštěvníci uvidí například nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověkou keramiku, sklo, doklady drobného užitého umění, doklady jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, ale také doklady útrpného práva či středověkou zbroj. Expozice je členěna do tématických celků (Stopy vedou do pravěku, Od tržní osady k městu, Řemesla na předměstích, Z měšťanské kuchyně, Město v hradbách, Poklady ukryté pod dlažbou města, Dům a ulice města v minulosti).
Přístup: Parkování na náměstí. 49°17'56.5"N, 17°23'34"E

Provoz: Celoročně Út-Ne 9-12, 13-17
Vstupné: dospělí 50,- děti 30,-


                                                    Zpřístupněná důlní díla

Štola XXII v parku Petřín

Adresa: Nautilus, agentura pro poznání Země
Tel.: 777 293 339, e-mail: vojirv@nautilus.cz

Charakteristika: V bývalé štole XXII v parku Petřín lze v létě navštívit expozici Podzemní Praha, kde lze pomocí fotografií, plánů a starých map nahlédnout do nepřístupných míst české metropole. Info o výstavě 2014
Délka prohlídky: cca 150 metrů, volně
Přístup: Od lanovky z Nebozízku po vyhlídkové cestě k pomníku J.Vrchlického, za ním 50 m po levé straně. 50°5'6"N, 14°23'47"E

Provoz: Podzemí je od smrti provozovatele Vl. Vojíře v únoru 2016 uzavřeno. (Dříve IV-X: So,Ne,Sv 11-17)
Vstupné: dobrovolné

Okolí: Historickou štolu lze navštívit i v pražské zoologické zahradě v Troji (50°7'0.85"N, 14°24'23.26"E).


Chrustenická šachta Loděnice u Berouna

Adresa: CMA – společnost pro výzkum historického podzemí, 130 00 Praha 3, Lucemburská 35
Tel.: 606 885 595 správce Miky Dobrý, e-mail: info@podzemi-cma.cz

Charakteristika: Ve stovkách metrů zpřístupněných chodeb bývalého železorudného dolu je shromážděna řada unikátních exponátů připomínajících slavnou dobu hornictví a lomařství v této oblasti. Součástí prohlídky je i jízda důlním vlakem. Stálá expozice o lomech Amerika - Mořina před vchodem do podzemí. Na jaře roku 1996 se zde natáčely epizody televizního seriálu Zdivočelá země, film Bumerang, v roce 1997 televizní seriál Motel Anathema a v březnu roku 2000 druhé pokračování Zdivočelé země.
Délka prohlídky: Zpřístupněné chodby historického dolu v délce 1 km. Z toho cca 300 m jízda důlním vlakem. Množství exponátů. Návštěvníci jsou vybaveni ochrannou přilbou. Teplota v podzemí 8 st. C.
Přístup: Nádraží ČD Loděnice, autobus Praha-Zličín – Beroun (zastávka Loděnice pod lanovkou), z dálnice Praha-Plzeň sjezd Loděnice. Z náměstí a od nádraží přístup značen šipkami. Z centra Prahy lze autem dorazit za 30 minut. 50°0'14.5"N, 14°9'57"E

Služby: Prodej suvenýrů. Do 1 kilometru od dolu je několik restaurací a obchodů. Obec Loděnice východiskem k turistickým výletům do oblasti Svatého Jana pod skalou (5 km), na Chrustenické koupaliště (2 km), k lomům Amerika-Mořina (7 km), ke skanzenu Solvayovy lomy (3 km) a vůbec k celému Českému krasu.
Provoz: v červenci, srpnu a září vždy o sobotách a nedělích. Pravidelné vstupy 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00. Mimořádné vstupy při více než 5-ti návštěvnících. Důl je přístupný pro děti od šesti let.

Vstupné: dospělí 80,- důchodci a děti 40,- Kč

Okolí: Hornický skanzen Solvayovy lomy poblíž letoviska Svatý Jan pod Skalou - průmyslový skanzen, součástí prohlídky je návštěva části štoly a povrchová jízda důlmím vláčkem (49°58'24"N, 14°8'58"E).


Hrádek - středověký stříbrný důl Kutná Hora

Adresa: České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
Tel.: 733 420 366, 327 512 159, fax: 327 513 813, e-mail: info@cms-kh.cz

Charakteristika: Štola z první poloviny 16. století, vyražená v hloubce 30 metrů, odváděla vyčerpané důlní vody při těžbě stříbra do říčky Vrchlice. Ražena byla ručně, pomocí hornických kladívek. Její šířka se pohybuje nejčastěji kolem 70 cm. Výška chodby se značně mění (3 m - 120 cm). Při zpřístupňovacích pracích byla upravena podlaha, proto je chodba dnes o něco vyšší.
Délka prohlídky: 250 metrů se prochází v tradičním hornickém oděvu, s helmou a svítilnou. Nevhodné pro klaustrofobiky!!
Přístup: Nedaleko centra města, parkování, vlak i autobus staví ve městě. 49°56'52"N, 15°15'55"E

Služby: Prodej suvenýrů, občerstvení, stravování a ubytování ve městě.
Provoz: Út-Ne: IV,X: 9-17, V,VI,IX: 9-18, VII,VIII: 10-18
Vstupné: III. okruh - důlní chodby - dospělí 140,- děti 100,- Kč


Štola sv. Josefa Jílové u Prahy a Štola sv. Antonína Paduánského

Adresa: Regionální muzeum, Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
Tel.: 241 950 791, fax: 241 950 877, e-mail:
info@muzeumjilove.cz.

Charakteristika: Štola se velmi pravděpodobně využívala již v době předhusitské, při dolování zlata na Jílovsku. Štola je zanesena v „Seznamu hor a cechů v obvodu královského horního úřadu v Jílovém“ v druhé polovině 18. století. Je součástí velkého důlního díla. Celková délka dosud známých chodeb je 280 m, z toho přístupno je 200 m. Vytěžená zlatá ruda byla z dolu dopravována povozy na pravý břeh Sázavy, k Žampachu, kde byly rudné mlýny a kde se také ruda vypírala.
Přístup: Parkování cca 300 m od pokladny v Dolním Studeném. Vlak i bus Jílové. 49°52'30"N, 14°29'3"E

Provoz: IV-X: So,Ne,Sv: 10-17, VII-VIII: i Út-Pá 13-17
Vstupné: sv. Josef: 80,- děti 40,- Kč; sv. A. Paduánský: 80,- děti 40,- Kč


Štola Halíře Jílové u Prahy

Adresa: Regionální muzeum, Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
Tel.: 241 950 791, e-mail:
info@muzeumjilove.cz.

Charakteristika: Halířská štola byla vyražena při posledním geologickém průzkumu jílovského zlatonosného revíru v létech 1949–1950. Svou délkou cca 270 m otevřela celé žilné pásmo a podfárala rozsáhlé povrchové zbytky středověkých prací. Zastihla staré dobývky na dvou paralelních křemenných žilách. Také další křemennou žílu shodného směru, neporušenou starými pracemi, která místy obsahovala zlato až v desítkách g/t. Její mocnost však byla jen několik cm a tak byla oblast Halířského pásma vyhodnocena jako neperspektivní a průzkum roku 1951 ukončen.
Přístup: Parkování přímo u vstupního areálu. Vlak i bus Jílové. Má bezbariérový přístup. 49°53'1"N, 14°30'48"E

Provoz: IV-X: So,Ne,Sv: 10-16
Vstupné: dospělí 80,- děti 40,- Kč


Hornický skanzen Březové hory Příbram

Adresa: Hornické muzeum, nám. Hynka Kličky 293, 261 02 Příbram VI
Tel.: 318 626 307, 318 630 149, fax: 318 622 566, e-mail:
info@muzeum-pribram.cz.

Charakteristika: V areálu historické Ševčínské šachty, vyražené v roce 1813 na místě středověkého dolu ze 16. století. Svými expozicemi vybudovanými v původních báňských provozních a správních objektech přibližuje muzeum návštěvníkům bohatou hornickou minulost regionu. Nadzemní muzejní prohlídka je ve třech areálech: A-Ševčinský důl (včetně vyhlídky z věže), B-Důl Anna, C-Důl Vojtěch. Ševčínský a Vojtěšský důl spojuje povrchový hornický vláček. Podzemní prohlídka má pět samostatných částí:
1) Jízdu důlním vláčkem Prokopskou štolou dolu Anna,
2) Wasserlauf, vodní patro na dole Anna,
3) Komoru vodního kola v podzemí dolu Anna,
4) Vodní štolu mezi doly Vojtěch a Anna,
5) Vodní kolo dolu Drkolnov poblíž Ševčínského dolu.

Přístup: Parkování přímo u vstupních areálů. Vlak i bus Příbram. Důl Anna: 49°41'14"N, 13°59'36"E

Provoz: IV-X: Út-Ne: 9-16, X-III: jen nadzemní expozice-podzemí pouze na objednávku
Vstupné: nadzemní muzea každé dospělí 40,- děti 20,- Kč, podzemní prohlídky každá dospělí 20,- děti 10,- Kč

Okolí: V Příbrami lze od roku 1994 v letní sezoně také navštívit Mariánskou štolu - provozuje Spolek Prokop Příbram, 261 01 Příbram VI-Březové Hory, tel.: 318 620 253, 775 965 011, fax: 318 620 253, e-mail: spolek@spolek-prokop-pribram.cz.


Eliášova dědičná štola Úsilné

Adresa: Obecní úřad, 370 10 Úsilné 43
Tel.: 776 156 888, 602 479 795

Charakteristika: Štola tzv. rudlofovského rudního revíru ze 13. století, dlouhá více než 2,5 km. Ražení Eliášovy dědičné štoly a jejích odboček k jednotlivým dolům trvalo s přestávkami zhruba 200 let. Podle starých účtů na štole pracovalo ve dne i v noci trvale 90 havířů. V polovině 20. století sloužila i jako zdroj pitné vody pro České Budějovice. Od roku 2009 zpřístupněna veřejnosti nově proraženým vchodem, neboť původní je na soukromém pozemku. Polovinu trasy je třeba projít v předklonu, trasa je vedena po ocelových roštech - nevhodné jsou vysoké podpatky. Průvodce poskytuje helmu, nepromokavý plášť a baterku.
Doba prohlídky: 60 minut, zpřístupněno 350 metrů.
Přístup: Autobus z Českých Budějovic. Parkování v obci. 49°0'46"N, 14°30'21.5"E

Provoz: Prohlídky po domluvě s průvodcem na telefonu
Vstupné: dospělí 40,- děti 20,- Kč - minimálně 120,- Kč/prohlídka


Grafitový důl Český Krumlov

Adresa: Grafit. důl Český Krumlov, 381 11, Chvalšinská ulice 243   ved. Viktor Weis
Tel.: 380 711 199, 602 278 856, e-mail:
grafitovydul@seznam.cz

Charakteristika: Prohlídka důlním vláčkem. Ukázka těžby grafitu, hornické práce.
Vybavení: ochranný oděv a obuv, důlní lampy. Možnost fárání do dolu dětí starších 6 let s dospělým doprovodem. Péče odborných průvodců, výklad v pěti světových jazycích. V areálu dolu povoleno fotografování a natáčení videokamerou.
Doba prohlídky: 80 minut, maximálně 20 osob ve skupině
Přístup: Na západním okraji českého Krumlova, parkování u areálu, nedaleko zastávka autobusů. 48°49'1"N, 14°18'17"E

Provoz: VI,VII: každý den 9.00-17.00, V,VI: do 15:00, IV,IX: jen So,Ne
Vstupné: v češtině 160,- děti 100,- Kč, cizojazyčný výklad 200/150,- Kč


Královská dědičná štola Prokop ve Stříbře

Adresa: Hornicko-historický spolek, Západní předměstí 861, 349 01 Stříbro
Tel.: 606 634 220, 602 264 077, 605 374 627, e-mail:
k.neuberger@hornickyspolekstribro.cz.

Charakteristika:Prohlídka štoly Prokop je součást hornického skanzenu, který buduje místní hornicko-historický spolek.
Přístup: Parkování na náměstí ve Stříbře, odkud je cesta k hornickému skanzenu v ulici U Červené lávky vyznačena šipkami. Vlak i bus Stříbro. 49°45'8"N, 13°0'32"E

Provoz: V-X: St 15 a 16, So 9-13, jindy na objednávku
Vstupné: dospělí 100,- děti 50,- Kč


Kaolinový důl Nevřeň

Adresa: Centrum Caolinum Nevřeň, Č.p. 136, 330 11 Nevřeň
Tel.: 723 469 874, 727 979 345, e-mail:
rezervace@centrumcaolinum.cz.

Charakteristika:Kaolin se v Nevřeni těžil asi od pradávna. Podle písemných zdrojů byla profesionální těžba na ložisku zahájena podnikatelem Schüssem v roce 1870. V roce 1884 jej zakoupil Leo Wedeles/Wedel. Ten zdejší provoz zdokonalil, avšak v roce 1897 těžbu ukončil a veškerá zařízení technologická zařízení demontoval a přemístil do nedalekých Ledců. V Nevřeni se nevyskytoval prostý kaolín, ale byl obsažený v arkóze, která se dala poměrně snadno lámat. Dochovaly se chodby, z nichž některé mají výšku až 12 a šířku 8 metrů. Od června 2019 se důl otevřel zájemcům z řad veřejnosti.
Přístup: Parkování před návštěvnickým centrem Caolinum. 49°45'8"N, 13°0'32"E

Provoz: VI-IX: v předem dané termény (hlavně víkendy), doporučena rezervace předem
Vstupné: dospělí 150,- studenti 100,- děti 80,- Kč

Okolí: V Domažlicích lze od podzimu 2022 navštívit slídovou Štolu Na Kole - provozuje spolek Domažlický dějepis, tel.: 737 727 891, e-mail: info@domdej.cz.


Štola Ondřej Šlik Planá u Mariánských lázní

Adresa: Hornické muzeum Planá u Mariánských lázní, Sadová ul.
Tel.: 737 658 320, 731 923 334

Charakteristika:Dolování stříbrných rud v Plané a okolí se nejvíce rozvinulo v 16. století. Město Planá mělo svoji vlastní mincovnu, ve které výzmanmý rod Šliků razil stříbrné mince. Zpřístupněná štola s řadou dobových exponátů nese jméno Ondřeje Šlika. Byla ražena ručně z jižní strany táhlého návrší, na kterém stojí historické jádro města. Celková délka důlních prací je 200 metrů a na mnohých místech je dobře patrná ruční ražba tehdejších horníků. Prohlídka chodeb trvá asi hodinu, je možné ji doplnit návštěvou rozhledny na Bohušově (Šibeničním) vrchu.
Přístup: Parkování u areálu v Sadové ulici. Bus i vlak (cca 600 m) Planá. 49°51'58"N, 12°44'12"E

Provoz: IV,V,IX: So,Ne 10-11, 13-15, VII-VIII: Út-Ne 10-11, 13-16, jindy na objednávku
Vstupné: dospělí 80,- děti 40,- Kč


Štola číslo 1 Barbora Jáchymov

Adresa: Muzeum Sokolov-Hornické muzeum Jáchymov
Tel.: 601 289 121, 352 324 027

Charakteristika: Štola č. 1 na těžbu uranu z 50. let byla ražena v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly za pomoci politických vězňů. Ražba byla zahájena 1. 7. 1952, čelby jižní sledné chodby bylo dosaženo 1. 12. 1953, čímž pravděpodobně skončily na štole razicí práce. Hornický skanzen v Jáchymově začal spolek Barbora budovat již v polovině 90. let. Dnes součást naučné stezky Jáchymovské peklo.
Přístup: Parkování poblíž areálu v ulici Na svornosti - cca 100 m vpravo za dolem Svornost směrem na Jáchymov Nové Město a Mariánskou. Bus Jáchymov. 50°22'16"N, 12°54'39"E

Provoz: IV-X: St-Ne 10-16, jinak na objednávku.
Vstupné: dospělí 60,- děti 40 Kč.


Důl Jeroným Čistá

Adresa: Muzeum Sokolov
Tel.: 728 629 201, 352 324 027, e-mail: muzeum@muzeum-sokolov.cz

Charakteristika: Cínový důl Jeroným u zaniklé obce Čistá evidoval báňský úřad již v roce 1548. Roku 1551 propůjčil král Ferdinand I. Čisté horní právo a privilegia královského města. Podle odhadů poskytl důl Jeroným za celou historii asi 500–700 tun cínu, v provozu byl až do konce 1. světové války, dodnes se zachoval v původní podobě. V jeho centrální části se nacházejí impozantní komory ze 16. století. V řadě prostor jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, stěny jsou zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích tehdejších havířů. Zpřístupněn je od podzimu 2013.
Přístup: od Sokolova silnice 210 směr Teplá, Prameny za osadou Podstrání. Od Plzně v Krásně doleva silnice č. 208 směr Sokolov. Parkování u vstupu. Bus Rovná (4,5 km). Vlak Sokolov. 50°6'5"N, 12°42'43"E

Provoz: 1.V - 15.X: St-Ne 10-16. Větší skupinky než 10 lidí lépe objednat. Nutná pevná obuv-přírodní podlaha, zašpinění.
Vstupné: dospělí 60,- děti 40 Kč.


Důl Mauritius na Hřebečné - štola Kryštof

Adresa: Spolek přátel dolu sv. Mauritius
Tel.: 725 143 014, 353 892 333, e-mail: montanuran@seznam.cz

Charakteristika: Největší cínový důl v českém Krušnohoří, byl v provozu 400 let (1545–1944). Národní kulturní památka. V provozu od 28. listopadu 2014.
Přístup: Příjezd od obce Abertamy (zastávka autobusu), směr Hřebečná. Vlak Pernink. 50°23'14"N, 12°49'52"E

Provoz: od 1. května do 30. září každý den od 10 do 16. Max. 12. osob na prohlídku. Účast je možné rezervovat předem. Z obslužného domku vede schodiště na úroveň štoly Kryštof (12 výškových metrů). Prohlídek ve štole trvá zhruba 1 hodinu, trasa má délku kolem 400 m.
Vstupné: dospělí 200,- děti, studenti a důchodci 100 Kč.


Měděnec - štoly Země zaslíbená a Marie Pomocná

Adresa: Občanská společnost Historické rudné doly Mědník, Nádražní 266, 431 84 Měděnec
Tel.: 739 040 671, 603 211 714, e-mail: historicke.doly@seznam.cz

Charakteristika: Štoly Země zaslíbená a Marie Pomocné na Měděnci jsou krušnohorský důl ze 16. století, nacházející se na jihovýchodní straně kopce Mědník. Prohlídka trvá zhruba 40 minut. Marie Pomocná od roku 2012 bez možnosti přístupu, místo toho prohlídky sousední Země zaslíbené.
Přístup: Parkování u restaurace Mědník, kde je i pokladna a turistické informační centrum. Autobusová zastávka v obci. 50°25'21"N, 13°6'56"E

Provoz: VII-VIII: Út-Ne, V,VI,IX,X: So-Ne 11:00-16.00, prohlídky vždy v celou. Pro skupiny možno objednat i ve všední dny.
Vstupné: dospělí 80,- děti 60,- Kč


Mikulášská štola Hora sv. Kateřiny

Adresa: společnost SpeleoGoethe
Tel.: 734 127 283

Charakteristika: Největší a nejznámější středověká štola v Krušných horách na stříbro a měď. Nad úroveň této štoly jsou uvnitř tři patra chodeb, pod ní jsou chodby do hloubky 157 m - dnes ale zatopené. Čerpání vody v minulosti zajišťovalo velké vodní kolo uvnitř štoly, poháněné vodou z náhonu od Nové Vsi v Horách. Těžba rud skončila v 18. stol. V roce 1936 bylo ve štole otevřeno hornické muzeum. Od roku 1939 do roku 1945 sloužila jako protiletecký kryt pro obyvatelstvo z okolí. V dubnu 1945 tam údajně byly ukryty archiválie a hodnotné věci německé říše. Zpřístupněno je 420 m. V celém zdejším masivu je celkem 64 štol z toho 14 pojmenovaných.
Přístup: Pokladna přímo u hraničního přechodu Hora sv. Kateřiny. Autobusová zastávka Hora sv.Kateřiny-dolní. 50°36'17"N 13°26'4"E

Provoz: IV-X: So a Ne 10,00 - 16,00
Vstupné: dospělí 50,- děti 20,- Kč.

Okolí: Jen 300 m naproti na německé straně lze navštívit štolu Fortuna.


Prohlídková štola Starý Martin Krupka

Adresa: MÚ Krupka, ved. Alois Rittig
Tel.: 724 260 711, 417 822 154

Charakteristika: Prohlídková štola Starý Martin je jedno z nejvýznamnějších starých důlních děl v rulách krupského revíru. Otvírá severozápadní část žíly Lukáš, která v historických dobách náležela mezi nejdůležitější rudní žíly celého revíru. Žíla Lukáš byla v historických dobách předmětem intenzivní těžby cínové rudy. Nejstarší práce spadají pravděpodobně do 14. století. Turistům zpřístupněna od roku 2000, součást Naučné stezky Krupka.
Přístup: U silnice z Krupky na Komáří vížku. Parkování naproti vstupnímu areálu. Autobus linka MHD 142 Teplice-Krupka–Fojtovice, zastávka Martinka. 50°41'50"N, 13°50'50"E

Provoz: celoročně Čt-Ne 9:30-11:30, 13:15-16:15 (Čt do 14:15)
Vstupné: dospělí 70,- studenti a důchodci 50,- děti 30,- Kč.


Štola Lehnschafter Mikulov v Krušných horách

Adresa: Mikulov, U hřiště 82  
Tel.: 774 376 038, e-mail: hornickemuzeum@volny.cz

Charakteristika: Prohlídková štola.
Přístup: Vstup v horní části obce Mikulov. Parkování v obci či na velkém parkovišti pod sjezdovkami. 50°41'27"N, 13°43'16.5"E

Provoz: celoročně denně 10-16, ve všední dny po objednávce předem
Vstupné: základní trasa dospělí 100,- děti 50,- Kč, dlouhá trasa 150 Kč.


Stříbrný důl sv. Jana Evangelisty Jiřetín pod Jedlovou

Adresa: OÚ, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou   
Tel.: 607 856 819, 413 379 231, 413 379 137, e-mail: info@jiretin.cz

Charakteristika: V jiřetínských štolách se těžil hlavně galenit a chalkopyrit. V roce 1781 založil Jan z Edenburku štolu sv. Jana Evangelisty o délce 640 m. Dolování však nebylo příliš výnosné a proto byly v roce 1910 pokusy o těžbu v tomto kraji ukončeny. V roce 1935 byla štola místním Spolkem pro cizinecký ruch a Horským svazem zpřístupněna veřejnosti. V roce 1945 byl však vchod do štoly zavalen trhavinou. Nyní je štola pro turisty opět zpřístupněna. Z celkové délky asi 800 m je přístupných 360 m. Jde o tři štoly, z nichž dvě jsou přístupné a propojeny 25 m vysokým komínem. Prohlídka cca 50 minut.
Přístup: U silnice 264 z Jiřetína ve směru na Chřibskou. 50°52'31"N 14°33'55"E

Provoz: VI-VIII: Út-Ne 10-15
Vstupné: dospělí 60,- děti 40,- Kč.


Hornické muzeum - prohlídková štola Harrachov

Adresa: Ados CZ a.s.-Hornické muzeum, Harrachov v Krkonoších 382, 512 46   
Tel.: 602 603 739, 481 529 282, e-mail: ados@ados-harrachov.cz

Charakteristika: Důlní šachta bývalých rudných dolů. Prohlídková štola je dlouhá zhruba 1 km. Návštěvníci jsou vybaveni ochrannou přilbou a pláštěm. Kromě kompletního těžního stroje uvidí důlní vozy, akumulátorovou lokomotivu či důlní nakladač. Prohlídka trvá zhruba hodinu.
Přístup: Na východním okraji Harrachova. Z parkoviště cca 500 metrů k dolu. 50°46'8"N, 15°26'32"E

Provoz: V-X: Středa-Neděle 9:00-16:30
Vstupné: dospělí 140,- děti 80,- Kč.


Historický důl Kovárna v Obřím dole u Pece p.S.

Adresa: Skupina ČSS Albeřice/MIC Veselý výlet Pec pod Sněžkou
Tel.: 499 736 130, e-mail: info@veselyvylet.cz

Charakteristika: Důl v Obřím dole v nitru masivu krkonošské Sněžky vznikl při těžbě železa, mědi a arzenu mezi 15. až 19. stoletím. První zmínky o hornické činnosti v Obřím dole pocházejí již z roku 1456. Neznámý Benátčan popsal svoji osmidenní dobrodružnou cestu z Vrchlabí do dolu pod Sněžkou, kde údajně nalezl kostry lidí, ametysty, smaragdy a zlato jako pozůstatek po starém dolování. Největší důlní práce v Obřím dole probíhaly v letech 1952 až 1959. Tehdy bylo vyraženo téměř 7 kilometrů důlních děl. Současné prohlídky vedou průvodci České speleologické společnosti-skupiny Albeřice.
Přístup: Prohlídky zajišťuje a vstupenky prodává Infocentrum Veselý výlet Pec pod Sněžkou (50°41'40"N, 15°44'2.5"E). Sraz prohlídek se zakoupenou vstupenkou z Pece p.S. je v Obřím dole u zaniklé Kovárny (50°43'37"N, 15°43'56"E) - cca 70 minut pěší cesty 5 km po modré turistické značce z odstavného parkoviště pod dolní stanicí lanovky na Sněžku.

Provoz: 2020-2022(?) zavřeno-rekonstrukce prohlídkové trasy
Vstupné: dospělí 250,- Kč, dlouhá trasa B 400,- Kč.


Důl Bohumír Jívka

Adresa: Areál GEMEC - UNION a.s., divize SK Jívka, Jívka 187, 542 13 Jívka
Tel.: 724 805 646, 499 829 842, e-mail: bohumir@gemec.cz

Charakteristika: Historie dolování na Jívecku je proti jiným regionům Podkrkonoší poměrně mladá. Souvisí až s rozvojem průmyslu 19. století. Celé území je součástí morfologicky a geologicky samostatného celku vnitrosudetské/dolnoslezské pánve. První zmínky o dolování sahají do roku 1853, těžba v dole Bohumír byla ukončena v roce 1965. Přesně o 50 let později - v roce 2015 - se jeho horní těžební patro otevřelo po sanaci a úpravách turistům. V podzemí je stálá teplota cca 10°C, doporučuje se mít s sebou alespoň mikinu a pevnou obuv. Výstup z prohlídky po svislých dřevěných žebřících.
Přístup: V katastru obce Jívka cca 20 km východně od Trutnova. Parkoviště před vchodem do areálu, bus zastávka "Jívka, rozc.SKJ", vlak Radvanice. 50°32'59"N, 16°5'34"E

Provoz: V-IX denně v 10, 11:30, 13 a 15, X: po domluvě předem
Vstupné: dospělí 120,- děti, studenti, senioři 70,- Kč, organizované skupiny od 20 osob: 100,-/50,- Kč.

Okolí: Kratší podzemní ukázku dolování nabízí i hornický skanzen Dolu Jan Šverma Žacléř (celoročně, Po-Pá prohlídky v 9, 11, 13 a 15 hodin, So,Ne v 9, 11 a 13. Vstupné dospělí 130,- děti a důchodci 80,- Kč. Tel.: 499 409 102, 724 633 283, fax: 499 786 123).


Štola Pod Zárubou Kuřim

Adresa: Kuřim
Tel.: 541 263 556, e-mail: stoly@kurim.cz

Charakteristika: Systém štol v kopci Záruba na severním okraji Kuřimi byl budován ve 2. polovině roku 1944 a počátkem roku 1945, ale nebyl zcela dokončen a výroba tam nikdy nebyla realizována. Přesto kuřimské štoly posloužily 2—3 tisícům obyvatel Kuřimi a okolních obcí jako úkryt před bombardováním a závěrečnými boji na přelomu dubna a května 1945. Po osvobození zůstaly štoly opuštěny a nevyužity - z bezpečnostních důvodů byly vchody do většiny z nich zavaleny. Jednu z nich nechala radnice obnovit a na podzim 2019 zpřístupnila turistům. V zadní části krápníková výzdoba a jeskynní perly.
Přístup: Ulice Pod Zárubou, parkování u Kauflandu, vlak Kuřim, bus Kuřim, poliklinika. 49°18'30"N, 16°32'17"E

Provoz: Vybrané soboty ve 13, 14 a 15 - viz web. Nutnost rezervace. Max. 12 osob ve skupině. Prohlídka pro starší 8 let.
Vstupné: dospělí 100,- děti 50,- Kč, rodinné 100,- Kč.


Flascharův důl, Odry

Adresa: Odry
Tel.: 778 531 438, 556 768 162 (IC), e-mail: info@flascharuvdul.cz

Charakteristika: Horní patro dvoupatrového důlního díla v lokalitě Nový Svět, v historických mapách nazýváného „štola Johann" je starší, velká část vytěžených komor je již zborcena. Spodní patro dolu - „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara - je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18metrovým větracím komínem. Prohlídkový okruh začíná v Hortenzii, prochází 200 metrů dlouhou chodbou do těžební komory. V ní je jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžba břidlice odhalila čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.
Přístup: Parkování při silnici z oder do MČ Veselí. Bus Odry, Veselí, horní konec. Vlak Odry. 49°38'47"N, 17°49'17"E

Provoz: V-X: Středa-neděle v 9:00, 11:00, 13:00, 15:00.
Vstupné: dospělí 150,- děti, studenti a senioři 80,- Kč


Břidlicový důl Raabova štola Zálužné

Adresa: Vítkov-Zálužné
Tel.: 722 085 248, e-mail: os.zaluzne@gmail.com

Charakteristika: Jako součást naučné stezky Dědictví břidlice byla na jaře 2018 jako jediný přístupný břidlicový důl v Česku zpřístupněna Raabova štola u Zálužného v obci Vítkov. Břidlice se nejčastěji používala jako střešní krytina, na dlažby či školní psací tabulky. Z velkých plátů se vyráběly i stoly, břidlicová směs pro staré gramofonové desky. Břidlice ze Zálužné a okolí kryje střechy Národního divadla v Praze, budapešťského Parlamentu či vídeňské katedrály svatého Štěpána. Štola byla funkční v letech 1873 až 1888, za toto krátké období tam zahynulo šest dělníků, většinou po závalech, i proto byla uzavřena. Okolní štoly ale sloužily až do počátku 21. století.
Přístup: Parkování při silnici 443 mezi Starými Těchanovicemi a Zálužném. Bus Vítkov, Nové Těch., rozc. Zálužné. Vlak Čermná ve Slezsku. 49°49'2"N, 17°42'40.5"E

Provoz: IV-X: Soboty v 9:30 a 13:30, neděle v 9:30, min. 4 osoby. Nutná registrace předem přes objednávkový formulář na webu. Po domluvě předem případně možné i jindy v uvedené měsíce. Přes zimu zavřeno kvůli ochraně netopýrů.
Vstupné: dospělí 50,- děti 35,- Kč

Okolí: Břidlicový důl byl dříve zpřístupněn v obci Staré Oldřůvky. Dnes zdemolováno.

Muzeum Břidlice v blízkém Budišově nad Budišovkou.


Poštovní štola u Zlatých hor + důl Edel

Adresa: Poštovní štola, 793 76 Zlaté Hory
Tel.: 588 884 610, e-mail: postovnistola@zlatehory.cz

Charakteristika: Od roku 2015 je zpřístupněna nedaleká Poštovní štola. První zmínka o ní pochází z roku 1513. Největšího rozvoje důlní činnosti bylo dosaženo ve druhé polovině 17. století, kdy se zde těžily kyzovité měděné rudy, později pyrit. V různých úrovních důlního díla jsou dobře zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období i původní vodotěžní zařízení ze dřeva. Pozoruhodným prvkem v podzemí je modrá „alofánová“ výzdoba.
Bývalý důl Edel je využívaný pro speleoterapii dětskou léčebnou. Sanatorium Edel zahájilo provoz speleoterapie v roce 1995 ve zrekonstruovaném důlním díle, které je vzdáleno 7 km od léčebny. Nachází se 620 m n. m. a využívá cca 1 600 m podzemních chodeb s maximální hloubkou 93 m pod zemským povrchem. Celoroční teplota je 7–8oC. (Dětská léčebna respiračních nemocí se speleoterapií, Sanatorium Edel, s.r.o., Lázeňská 491, 793 76 Zlaté Hory, tel. 420 584 425 327–8, e-mail: edel@speleoterapie.cz.)

Přístup: Na odbočce ze silnice 445 ze Zlatých hor do Heřmanovic. 50°12'59"N, 17°24'30"E

Provoz: Poštovní štola: od 16. 6. do 31. 8. Úterý - Neděle v 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 a 16:00. Edel vypisuje v létě termíny prohlídek, případně po domluvě předem pro skupiny min. 20 osob.
Vstupné: Poštovní štola: dospělí 180,- děti 80,- Kč; Edel 50/25,- Kč

Okolí:  U Skorošic na západ od Žulové lze navštívit hlubinný důl Hraničná (Otevřeno VII-VIII: So-Ne: 9:30 - 15:30. Jiné dny po dohodě přes e-mail rbhos@seznam.cz. Maximální počet osob na jednu prohlídku 12. Vstupné: dospělí 50,- děti 30,- Kč)

V Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem je formou dobrodružné hry zpřístupněna 350metrová Stamichmanova štola (V letní sezoně. Vstupné: dospělí 190,- Kč)


Hornické muzeum Landek Ostrava

Adresa: Landek Park – Hornické muzeum, Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava-Petřkovice
Tel.: 602 532 414, 596 131 803, e-mail: landekpark@vitkovice.cz

Charakteristika: Národní přírodní památka Landek. Hornické technické muzeum - skanzen. Expozice základních důlních profesí, důlních svítidel a osídlení Landeku. Rekonstrukce sídliště lovců mamutů. V bývalých dílnách byla nedávno otevřena unikátní stálá výstava důlního záchranářství. Kolem dolu naučná stezka s dřevěnou rozhlednou.
Délka prohlídky: Zpřístupněno 250 m chodeb, s expozicí trvá prohlídka cca 90 minut.
Přístup: Příjezd od Ostravy směrem na Hlučín tramvajemi 4 a 14, autobusy 34, 52, 56 a 68, parkoviště pro osobní automobily před bránou skanzenu. 49°52'1"N, 18°15'42"E

Služby: Občerstvení a stravování ve stylové restauraci Harenda u Barborky, prodej suvenýrů v muzeu.
Provoz: X-III: Út-Ne 10-16, IV-IX: denně 9-16, prohlídky s průvodcem každou půlhodinu, mimo sezónu každou hodinu. Maximum je 20 osob na jednu prohlídku.
Vstupné: Muzeum+důl: dospělí 190,- děti a důchodci 130,- Kč

Okolí:  V dole Paskov ve Staříči mezi Ostravou a Frýdkem - Místkem lze navštívit podpovrchovým způsobem vybudovaný umělý cvičný důl, kde jsou na délce 150 m důlních chodeb umístěna pracoviště v technologické posloupnosti jako ve skutečném dole včetně funkčních mechanismů (prohlídka na objednávku na tel.: 603 772 823/558 492 423, vstupné dospělí 250,- děti a důchodci 150,- Kč.).
V Ostravě-Michálkovicích lze navštívit Důl Michal (zpřístupněna jen povrchová část, důl zasypán; otevřeno V-IX: Út-Ne: 9-16, IV a X: jen so a ne, tel.: 596 231 160)


Expozice těžby uranu je i ve sklepě Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem (celoročně Út-Pá 8-11:30, 12:30-16, V-IX: i So-Ne od 9, vstupné 80 Kč, tel.: 566 590 365, 566 552 180, e-mail: muzeum.bystricko@tiscali.cz)


                                                       Podzemní pevnosti/továrny/kasematy

Vyšehrad Praha - kasematy a sál Gorlice

Adresa: Národní kulturní památka Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b (naproti Jedličkovu ústavu), 128 00 Praha 2
Tel.: 241 410 348

Charakteristika: Kasematy jsou chodby v pevnostních valech, sloužící k soustředění vojska a jeho nepozorovatelnému přesunu. Vyšehradská pevnost se začala stavět r. 1654 rozhodnutím císaře Ferdinanda III., které znamenalo definitivní zánik Vyšehradu jako města. Do roku 1678 získalo obvodové opevnění dnešní podobu. První zkouškou citadely byl příchod okupačních francouzských vojsk roku 1742. Po zániku většiny pražské barokní fortifikace zůstal Vyšehrad uceleným dokladem vývoje pevnostního stavitelství po třicetileté válce. Vyšehrad unikl zničení na konci pruské války v listopadu 1744. Prusové tehdy vložili do kasemat 133 sudů se střelným prachem, které měl odpálit doutnáky poslední voják. Třem odvážným Podskalákům se podařilo doutnáky včas odstranit. Vchod do kasemat je z Cihelné brány. Nacházejí se po obou jejich stranách, pravá část chodeb ústí do podzemního sálu Gorlice, který měl sloužit jako shromazdište vojáku, sklad potravin a munice. Délka obou křídel kasemat je necelý kilometr. Chodby jsou nejméně 2 m vysoké a 1,5 m široké.
Přístup: Parkování v okolních ulicích, stanice metra C Vyšehradská. 50°3'55"N, 14°25'9"E

Provoz: denně 10:00-18:00
Vstupné: dospělí 90,- děti 50,- Kč


Podzemní továrna Rabštejn Janská

Adresa: Spolek Rabštejn, 407 21 Janská 74
Tel.: 775 862 485, 412 585 032, 732 850 351, e-mail: karelhuncovsky@seznam.cz

Charakteristika: Podzemní továrna z II. světové války. Expozice v jednom z podzemních systémů popisuje historii Rabštejnského údolí. Labyrinty podzemních chodeb jsou dlouhé 4500 m. Štoly byly raženy za II. světové války vězni koncentračního tábora v letech 1944-1945. Firma WFG Bremen zde vyráběla části letadel Junkers, Messerschmiit a vrtulníky FA 223. Budování podzemní továrny si vyžádalo několik desítek životů vězňů koncentračního tábora Rabštejn. Expozici zřídilo Občanské sdružení Rabštejn (dnes Spolek Rabštejn) v roce 2003.
Přístup: Parkování před vstupem, autobus Janská, prodejna, vlak Veselé pod Rabštejnem. 50°48'6"N, 14°22'5"E

Provoz: IV-X: v předem na webu vypsané termíny prohlídek + skupiny na objednávku celoročně
Vstupné: 120,-, i s nádržemi 200,- Kč


Podzemní chodby Pevnost Josefov u Jaroměře

Adresa: Pevnost Josefov, Rudé armády 109 551 02 Jaroměř–Josefov
Tel.: 491 812 343, 775 976 499, e-mail:
info@pevnostjosefov.cz

Charakteristika: Pevnost Josefov patří k našim nejvýznamnějším památkám vojenského stavitelství. Je vynikájícím dílem fortifikačního umění 18. století, doby ještě typické zřizováním jednotlivých opevnění, jež se stávala cílem tažení mnohatisícových armád. Teplota se udržuje mezi 10 - 13 stupňů Celsia. Prohlídka podzemí pevnosti s průvodcem.
Doba prohlídky: 50 minut
Přístup: Parkování u areálu pevností, vlak a autobus: Jaroměř. 50°20'15.5"N, 15°55'29"E

Služby: Prodej suvenýrů ve vstupním areálu, stravování a ubytování v Jaroměři.
Provoz: IV,X: So-Ne: 9-12, 13-15, V-IX: Út-Ne: 9-12, 13-16, VII-VIII do 17
Vstupné: dospělí 60,- děti a důchodci 40,- Kč


Dělostřelecká tvrz Stachelberg - vojenské muzeum

Adresa: Občanské sdružení Stachelberg, Pampelišková 505, 541 02 Trutnov 4
Tel.: 773 330 378, 776 172 350, 731 629 531

Charakteristika: Dělostřelecká tvrz Stachelberg (Ježová hora) byla v letech 1937-1938 budována jako součást stálého československého opevnění. Nachází se na východním výběžku Krkonoš (kóta 632 Hřebínek) v blízkosti Rýchorského pralesa nad obcí Babí. Jejím úkolem bylo chránit Libavské sedlo, zemskou bránu mezi hřbetem Krkonoš a Vraními horami, kterou pravidelně v minulosti využívaly armády pro vpády do Čech i opačně.
Přístup: Z Trutnova směrem na Žacléř. Na vrcholu hřebene nad Babím parkoviště. Odtud se pěšky dle ukazatelů po lesní asfaltové cestě cca 350 m. Bus zastávka Trutnov-Babí, pevnost. 50°37'49"N, 15°54'42"E

Provoz: V,IX: So,Ne, VI: Čt-Ne, VII-VIII: Út-Ne 10-12, 13-17, X-XII: So ve 13
Vstupné: dospělí 70,- děti 30,- Kč


Pevnost Dobrošov u Náchoda

Adresa: Pevnost Dobrošov, obec Dobrošov u Náchoda, 547 01 Náchod
Tel.: 491 426 047, e-mail: pevnost.dobrosov@seznam.cz

Charakteristika: Vojenská podzemní pevnost z období 1. republiky.
Přístup: Dobrošov leží 3 km vzdušnou čarou východně od Náchoda v nadmořské výšce 620 m. Parkování cca 200 metrů od pevnosti, autobus Dobrošov. 50°24'9"N 16°12'9"E

Provoz: Od 2019 rekonstrukce
Vstupné:


Tvrz Hanička u Rokytnice v Orlických horách 

Tel.: 491 616 998, 494 595 393, 736 752 218, e-mail: tvrzhanicka@seznam.cz

Charakteristika: Součást stálého předválečného, opevnění čS, vybudována v letech 1936-1938 za 28 miliónů korun. Skládá se ze šesti bojových objektů na povrchu, propojených 1500 metry chodeb a sálů. Měla mít kapacitu 426 mužů. V letech 1969-1975 byla otevřena pro veřejnost. Poté ji zabralo tehdejší Federální ministerstvo vnitra a předělávalo na protiatomový kryt. Od roku 1995 je odtajněna a zpřístupněna.
Doba prohlídky: asi 60 minut
Přístup: Pěšky cca 1,5 km do svahu z parkoviště u silnice. 50°11'46"N, 16°30'36"E

Služby: Suvenýry v pokladně, občerstvení u parkoviště.
Provoz: V,IX a X: So,Ne VI: Út-Ne: 9:30-14:00, VII-VIII: Út-Ne: 9:30-17:00. Mimo sezónu na objednávku.
Vstupné: dospělí 55,- děti 35,- Kč

Okolí: Na západ přes hřeben na Mezivrší lze každý víkend navštívit Srub R-S 87 Průsek (autem na Mezivrší, odtud 1 km po červené zn. 50°13´30"N 16°29´46"E)


Dělostřelecká tvrz Bouda u Králíků

Adresa: Dělostřelecká tvrz Bouda, 561 66 Těchotín. správce Jiří Horák
Tel.: 777 647 114, 605 770 734, e-mail: tvrz@boudamuseum.com

Charakteristika: Nejmohutnější součást systému pohraničního opevnění československa z let 1935-38. Spravuje Společnost přátel československého opevnění.
Doba prohlídky: asi 75 minut
Přístup: Pěšky cca 2 km z parkoviště u rozhledny Suchý vrch či 6 km po zelené turistické zančce z Těchotína. 50°4'7"N, 16°40'42"E

Služby: Suvenýry v pokladně, občerstvení v pokladně rozhledny Suchý vrch.
Provoz: V-IX: denně 11-15, X: So,Ne. 
Vstupné: dospělí 70,- důchodci a studenti 60,- děti 50,- Kč

Okolí: V nedalekých Králíkách je Dělostřelecká tvrz Hůrka (IV-X 10-15, X-III do 14), tel.: 606 669 888.


Kasematy hrad Špilberk Brno

Adresa: Muzeum města Brna, 662 24 Brno, Špilberk 1
Tel.: 542 123 614-5, e-mail: spilberk@spilberk.cz

Charakteristika: Kasematy vznikly přemostěním hradního příkopu, sloužily jako vězení pro nepohodlné odpůrce režimu v tehdejším Rakousku - Uhersku. Opředeny mnoha zajímavými pověstmi. Prohlídka s průvodcem nebo samostatně.
Doba prohlídky: asi 60 minut
Přístup: K hradu pěšky. Parkování, vlakové i autobusové nadraží ve městě Brně. 49°11'41"N, 16°36'1"E

Služby: Suvenýry a občerstvení u hradu, stravování a ubytování ve městě.
Provoz: IV-IX: denně 9:00-17:00, X-III: Út-Ne 9:00-17:00
Vstupné: dospělí 140,- důchodci a děti 85,- rodinné 325,- Kč

Okolí: Minimuzeum ČS opevnění Bohutice u Moravského Krumlova


                                              Hradní a zámecké sklepy

lze navštívit v památkových objektech:
Nový zámek u Lanškrouna,     Svojanov,     Mělník,     Vlašim,     Lipnice,     Kladno (maketa dolu),     Slavkov,     Čejkovice,   ...Zpřístupněné jeskyně světa - odkazy na internetové stránky          Média o jeskyních a podzemí           Fotogalerie-jeskyně ČR

Knižní tip:
Rodinné toulky: Nejkrásnější výlety do podzemí

Tento soubor zajímavých tipů na výlety není určený pro ty, kdo trpí nepříjemnými pocity ve stísněných prostorách. Pokud však máte trochu smysl pro dobrodružství, pokud jste jako děti tajně prolézali kdejakým otvorem vedoucím do podzemí, pokud vás lákají prostory bez slunce, leč se stopami nejdávnější historie, pak je tato knížka určena právě vám. Zveme vás na procházku podzemím – do jeskyní, starých šachet, podzemních částí vojenských pevností, městských sklepů a chodeb. U všech výletů uvádíme další doporučené tipy, o které můžeme obohatit program, a nezbytné praktické informace. Výlet do podzemí bývá sice kratší, ale obvykle složitější než putování pod širou oblohou. Ale zážitek to je...

Více ZDE.

Zpřístupněné jeskyně a podzemí v Česku a ve světě
© Mgr. Pavel Gejdoš, e-mail: gepemail.cz - foto: gep a archiv APTIS MEDIA  
Osobní lodní doprava v česku a na Slovensku